Geen producten meer vanaf 13 juni 2017?

Moeten we er dan rekening mee houden dat er vanaf 13 juni 2017 helemaal geen producten meer op de markt komen die uitgerust zijn met iets van een radio, in ieder geval van bepaalde fabrikanten? In het meest extreme geval zou dat kunnen, al spelen er op de achtergrond nog wel enkele andere zaken mee. Allereerst is het goed om in het achterhoofd te houden dat ‘op de markt brengen’ een duidelijke definitie heeft in dit opzicht. Het gaat hierbij om producten die vanaf 13 juni vanuit een fabriek naar een warehouse, distributiecentrum of andere locatie (in Europa) gestuurd worden. Alles wat voor die datum is verstuurd, wordt gewoon volgens de oude richtlijn uit 1997 behandeld. Dit betekent dus dat in ieder geval de voorraden die ieder extern distributiepunt van de fabrikant heeft na 12 juni gewoon nog verkocht mogen worden. Verder is het ook nog van belang hoe de lidstaten RED in hun eigen wetgeving op gaan nemen. Lancom lijkt in ieder geval veilig te zijn, want Duitsland heeft in de Funkanlagegesetz (FuAG) een speciale clausule opgenomen waarin het de verantwoordelijkheid voor het niet volledig voldoen aan RED op zich neemt. Het lijkt er echter op dat deze wet niet op tijd van kracht is om Duitse leveranciers van radioapparatuur te beschermen. Of en hoe deze bescherming ooit van kracht gaat zijn is op dit moment niet duidelijk. Zodra de wet wel door de Duitse Tweede Kamer wordt goedgekeurd, dan is leveren aan de rest van Europa in theorie ook gewoon mogelijk voor bijvoorbeeld Lancom, zolang men de producten eerst verscheept naar een Duits adres. Daarna treedt het vrije verkeer van goederen binnen de EU in werking. Als we kijken naar wat hier in Nederland over wordt gemeld in het Besluit radioapparaten 2016, waarin RED is opgenomen, dan kunnen we hier in ieder geval geen dergelijke clausule in terugvinden. Dat zou dus betekenen dat het voor Nederlandse bedrijven die producten maken met een radio erin vanaf 13 juni een behoorlijke uitdaging kan worden om de producten daadwerkelijk op de markt te krijgen.