Disclaimer

Algemeen
De website van Techzine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie, waaronder tarieven, worden ontleend. Op alle offertes, producten en diensten van Techzine zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Techzine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s). Techzine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan. Techzine behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Op de gehele website en alle afzonderlijke onderdelen berusten de intellectuele eigendomsrechten geheel bij Techzine en/of partners. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website(s) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.