Windows Verkenner in de Tweede Editie van Windows 98 is niet compleet geleverd. Dit merk je wanneer de bestandsweergave Details (Beeld/Details) is geselecteerd.

Windows Verkenner beschikt namelijk niet over de kolom Kenmerken in het rechter gedeelte van het venster, terwijl deze kolom wel beschikbaar is in andere Windows-versies.

Gelukkig kun je de informatiekolom alsnog aan Windows Verkenner toevoegen, door een instelling in het Windows-register toe te voegen.

Start Register-editor (Start/Uitvoeren/regedit) en navigeer naar de sleutel:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion
/Explorer/Advanced.

Klik met rechts op de waarde ShowAttribCol (in het rechtervenster) en kies Wijzigen.

Bij waardegegevens dien je een 1 in te vullen en na het opnieuw starten van de verkenner heb je de kolom weer op het scherm.