Stanford-onderzoekers ontwikkelen accu met vlamvertrager

Onderzoekers van Stanford University hebben een lithium-ion batterij ontwikkeld met ingebouwde vlamvertrager. Als de batterij een temperatuur van 160 graden Celsius bereikt, wordt die vlamvertrager ingezet, waardoor de vlam binnen 0,4 seconden gedoofd kan zijn.

De lithium-ion batterijen die in veel laptops, smartphones en tablets zitten, worden gemaakt met behulp van een licht ontvlambare elektrolyt. Als een batterij beschadigd raakt, is de kans op brand en soms zelfs een ontploffing groot. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook een van de problemen geweest bij de Samsung Galaxy Note 7.

Dat soort brandjes zouden echter tot het verleden moeten behoren met behulp van de technologie van Stanford. De ontwikkelaars daar hebben een nieuwe scheiding toegevoegd aan de batterij, een klein membraam dat de positieve en negatieve kante van de batterij scheidt. Dat membraam is gemaakt met behulp van een soort polymeer, dat indien gesmolten een vlamvertrager vrijlaat.

Het polymeer smelt bij een temperatuur van 160 graden Celsius en zorgt er dus voor dat de vlam snel gedoofd wordt indien de batterij vlam vat. De onderzoekers hebben het membraam al uitgetest en stellen dat het tot nu toe goed werkt. De vraag is echter of het ook werkt bij grote batterijen, tests vonden tot nu toe namelijk enkel plaats met kleinere batterijen ter grootte van een munt.