Bedrijven gaan strijd met spam aan

Business

Een aantal grote bedrijven gaan haar krachten bundelen tegen spam. Onder andere ETIS, TeliaSonera, KPN, Belgacom en Telenor zullen een proefproject doen. Samen met McAfee, IronPort en TNO ontwikkelen de telco’s een nieuwe technologie die ten doel heeft om de meeste spam op het Europese netwerk te verwijderen nog voordat de mailservers worden bereikt. De proef is al van start gegaan en de resultaten worden in juni 2007 verwacht.

Het misbruiken van e-mailsystemen om op grote schaal ongevraagde berichten te versturen, ook wel spam genoemd, vormt een groot probleem voor zowel e-mailgebruikers als telecomaanbieders. In tegenstelling tot wettige commerciële e-mail wordt spam veelal verstuurd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger. Bovendien bevat spam vaak verschillende mechanismen om de e-mailfilters te omzeilen. De gevolgen zijn onder andere irritatie, lagere productiviteit, overmatig gebruik van e-mailopslagcapaciteit en in bepaalde gevallen zelfs fraude ten koste van aanbieders, internetserviceproviders (ISP’s) en eindgebruikers.

Spam is vandaag de dag een probleem van ongekende grootte. Sommige bronnen beweren zelfs dat tot wel 80% van alle e-mailverkeer uit spam bestaat. Om mogelijke oplossingen voor dit probleem te vinden heeft de Information Security Working Group van ETIS een Anti-SPAM Taskforce opgericht. De onderliggende gedachte is dat een definitieve oplossing voor de internationale spamproblematiek alleen mogelijk is als internationale ISP’s en aanbieders samenwerken. Een van de activiteiten van de Taskforce was het beoordelen van de voorstellen van verkopers om een technische anti-spamoplossing te leveren. Geen van deze voorstellen bleek te voldoen aan de wensen van de aanbieders, maar de oplossingen van McAfee en IronPort waren veelbelovend. Daarnaast leerde de Taskforce het EU-project LOBSTER kennen, waarbij een Europese infrastructuur wordt ontwikkeld die het internetverkeer controleert.

De Taskforce is ervan overtuigd dat de kennis over anti-spam van IronPort en McAfee in combinatie met data van de sensors van Lobster uitstekende mogelijkheden biedt tot het ontwikkelen van een anti-spamoplossing.