Door de opkomst van social media en mobiele apparaten zoals smartphones ontstaan er nieuwe banen in de IT-wereld. Vanwege de populariteit van deze platformen willen bedrijven meer toepassingen en diensten voor social media en smartphones aanbieden.

IT Job Board.nl, een vacaturewebsite constateert deze trend. Om hoeveel banen het exact gaat kan het bedrijf niet zeggen. IT Job Board houdt vraag en aanbod bij van IT-banen en heeft de laatste tijd drie nieuwe functies gesignaleerd.

Allereerst zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar een mobile developer. In deze functie houden IT’ers zich bezig met het programmeren van toepassingen voor besturingssystemen van mobiele apparaten zoals smartphones, PDA’s, iPhones, iPads en tablets. De vraag naar toepassingen voor deze platforms is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het is niet eenvoudig om voor deze functie in aanmerking te komen: werkgevers verwachten dat de sollicitant over allround programmeerkennis beschikt.

Naast mobile developers is het bedrijfsleven ook steeds vaker op zoek naar social media architects. Zij houden zich bezig met het ontwikkelen van widgets, games en online marketing tools voor social media zoals Facebook en Hyves. Daarbij is een grote mate van kennis vereist van onder meer HTML, CSS, Javascript en AJAX. "Het bedrijfsleven kan er niet omheen om in te spelen op de kansen en bedreigingen die social media met zich meebrengen. Bedrijven zonder social media strategie worden steeds zeldzamer, waardoor er steeds meer mensen nodig zijn om het bijbehorende programmeerwerk te verrichten", aldus Sales Director van IT Job Board Peter Haley.

Ten slotte zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar een enterprise architect. Deze mensen kijken in hoeverre zakelijke doelstellingen door IT-oplossingen worden ondersteund. De groeiende vraag naar enterprise architects benadrukt volgens Haley dat IT niet slechts een ondersteunende rol heeft, maar steeds meer een middel is geworden om de concurrentie voor te blijven in een competitieve markt. "Inzet van IT helpt bedrijven lange termijn doelen voor zichzelf en klanten te realiseren", zegt Haley.

Goed nieuws dus voor mensen met een IT-achtergrond. En het ziet er bovendien niet naar uit dat de vraag naar hooggeschoolde IT’ers op korte termijn afneemt. Gezien de populariteit van social media en smartphones zal de vraag eerder toe- dan afnemen. Maar bedenk wel dat voor deze functie vaktechnische en specialistische kennis vereist is.