Investeringen in netwerken bepaald door twijfels

Apps & Software

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van netwerk integrator en -dienstverlener Telindus, blijkt dat investeringen in netwerkinfrastructuren voornamelijk worden ingegeven door twijfels, onzekerheid en angst. Een meetbare, lange-termijn strategische planning komt er vaak niet aan te pas. Ondanks dat de meeste IT-managers aangeven dat netwerkinvesteringen een hoge prioriteit verdienen vanwege gewenste verbeteringen in bedrijfsprocessen, zegt meer dan de helft dat pas over investeringen wordt nagedacht op het moment dat het systeem mankementen vertoont en downtime reëel wordt.

Tweederde van de respondenten onderschrijft dat bedrijven zich over het algemeen niet bewust zijn van het belang van goede netwerkinfrastructuren. “Aangaande het belang van een goed netwerk bestaat er duidelijk een kloof tussen de perceptie van IT-afdelingen en datgene wat de rest van het bedrijf ervan vindt. Pas als systeemfouten zich voordoen, wordt er nagedacht over netwerkinvesteringen. Het is voor IT-afdelingen dan ook vaak een hele klus om op een tactische manier het onderwerp op de agenda te krijgen”, aldus Gaby Lips, Managing Director Telindus Nederland.

De onzichtbaarheid van het netwerk en gebrek aan ROI-metingen maken het voor een IT-afdeling moeilijk om de waarde inzichtelijk te maken. Terwijl 54 procent van de IT-managers denkt dat het mogelijk is om de tastbare voordelen van netwerkinvesteringen te meten, doet slechts 12 procent dit daadwerkelijk.