E-mail zorgt bij talloze zenders en ontvangers tot stress. Dat concluderen Britse onderzoekers na onderzoek onder 26 duizend personen die regelmatig e-mail ontvangen en verzenden. De onderzoekers hebben voor deze vorm van stress zelfs een nieuwe term bedacht: ‘pre- en post-mail tension'(PPMT). Van de ondervraagden bekruipt 28 procent regelmatig de angst dat een persoonlijk mailtje zijn baas onder ogen komt. 61 procent vreest zelfs dat een mailtje met persoonlijke inhoud door de geadresseerde verder verspreid wordt in of zelfs buiten het kantoor.

De inhoud van mailtjes zorgt ook voor de nodige problemen. 52 procent zegt wel eens moeite te hebben met de manier waarop ze een persoonlijk mailtje moeten interpreteren. Van deze groep heeft 12 procent wel eens ruzie gekregen met een vriend door misverstanden over de inhoud van een mailtje, en 2 procent verbrak de vriendschap zelfs wegens zo’n misverstand. Het voorgaande probleem hangt samen met het feit, dat driekwart van de ondervraagden in voorkomende gevallen probeert via e-mail indruk te maken op personen die ze zien zitten. 35 procent gaf daarbij te kennen nogal eens tijd te verspillen om een gevat mailtje te componeren, 64 procent bekende concentratieproblemen te krijgen als hij of zij zat te wachten op antwoord op een mailtje aan zo’n persoon en 51 procent ging voortdurend in zijn mailbox zitten kijken of er al antwoord binnen was.

Het onderzoek is uitgevoerd door Lightspeed Research in opdracht van de Engelse tak van Yahoo!. Yahoo! heeft een handleiding op zijn website geplaatst om mensen te leren beter met e-mail om te gaan.