HPE helpt samen met Jungla gepersonaliseerde medische zorg te versnellen

HPE is een samenwerkings aangegaan met de startup in biotechnologie en kunstmatige intelligentie (AI) Jungla om realtime geavanceerde persoonlijke medische zorg mogelijk te malen. Concreet gaat het om het versnellen van het inzicht en het gebruik van genetische en genomische testen in klinische situaties.

Steeds vaker worden in medische behandeltrajecten genetische en genomische testen gebruikt om betaalbare zorg die geheel op individuele patiënten is afgestemd of precisiegeneeskunde. Op deze manier kunnen behandelend artsen dan betere diagnoses stellen en voor de patiënten unieke en doelgerichte behandelmethoden toepassen.

Het genereren en verkrijgen van unieke genetische en genomische gegevens is al lange tijd een relatief proces, maar voor het daadwerkelijke gebruik ervan zijn er nog een aantal knelpunten. Zo zijn de bestaande processen en standaarden om deze informatie in klinische laboratoria te interpreteren nog in hoge mate afhankelijk van handmatige patroonherkenning en correlatie. Deze barrière vertraagt medisch onderzoek en beperkt de schaalbaarheid, bruikbaarheid en integratie van genomische informatie in klinische workflows voor realtimediagnose en beheer.

Samenwerking met Jungla

Voor het oplossen van deze problemen heeft de startup Jungla nu een rekenkundig en experimenteel Molecular Evidence Platform (MEP) ontwikkeld om problemen systematisch te genereren, evalueren en controleren. Het platform deelt vervolgens relevante richtlijnen voor klinische interpretatie van testbevindingen. Naarmate de performance en het bereik van het platform toeneemt, integreert Jungla steeds meer mechanistische benaderingen om tot resultaten te komen, bijvoorbeeld hi-res moleculaire analyses.

HPE helpt de startup bij het op grote schaal vergelijken van datasets. Hiervoor laadde de leverancier voor de ontwikkeling van een zogeheten ‘genometics insights engine’ de enorme datasets van Jungla in zijn 48TB Memory-Driven-Computing (MDC) Sandbox-oplossing. Met deze oplossing kunnen hi-res moleculaire analyses via het Molecular Evidence Platform van Jungla ongeveer 250 keer sneller worden geleverd dan traditionele hardware. De nu door HPE ingezette MDC-architectuur, in combinatie met de ongekende dataverwerkingscapaciteit van deze technologie moet tijdens het analyseproces de kans op menselijke fouten verminderen en uiteindelijk voor snellere resultaten zorgen.

Meer samenwerking voor klinische geneeskunde

De samenwerking met Jungla vindt plaats binnen een breder kader waarin de infrastructuurspecialist samenwerkt met onderzoekers in life sciences en de klinische geneeskunde. Andere samenwerkingsverbanden zijn onder meer het Living Heart Project, het Duitse centrum voor neurodegeneratieve ziekten (DZNE) en het Blue Brain Project.

Daarnaast maakte HPE ook bekend dat het creëren van realtime gepersonaliseerde medische patiëntenzorg een nieuwe speerpunt vormt voor zijn Tech Impact 2030 samenwerkingsprogramma tussen HPE en het World Economic Forum. Onder Tech Impact 2030 brengen HPE en het World Economic Forum experts uit de publieke en private sector samen om betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen in een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen.