Internet Explorer, Firefox, Kazaa en Limewire, een kleine greep uit allerlei bekende applicaties, maar hoe populair zijn ze nu echt? De Digitale Revolutie heeft een enquête gehouden onder 17.000 mensen en daaruit kwamen de volgende resultaten naar voren.

Peer 2 Peer

Natuurlijk is zoals bij ieder bekend Kazaa niet zo populair meer, maar Limewire, de vervanger weer wel. Zo is Kazaa bij ongeveer twee procent van de ondervraagden nog geïnstalleerd en bij alle anderen die een Peer 2 Peer programma hebben, is Limewire het populairst.

Browsers

Bij de browsers zijn de meest populaire applicaties Firefox en Internet Explorer. Beide browser voeren een felle strijd om de gunst van de internetter. Uit de enquête is een redelijk opmerkelijk detail gebleken, ongeveer tweederde gebruikt namelijk nog Internet Explorer, terwijl zij Firefox ook geinstalleerd hebben. Dit zou je kunnen verklaren door het minstens zo populaire programma MSN dat alleen in Internet Explorer zijn links opent.

Email

Webmailcliënts worden ook steeds minder populair, ongeveer éénderde gebruikt nog Gmail of Hotmail als webinterface. De rest zegt allemaal Outlook of Outlook Express te gebruiken.

Instant Messengers

Een redelijk opvallend detail, 32 procent gebruikt geen Instant Messenger zoals MSN. Maarliefst 65 procent kiest MSN wanneer een instant messenger gebruikt wordt. De rest gebruikt ICQ of een andere client. Jabber scoort opvallend laag, minder dan één procent gebruikt het.

MediaSpeler

Zoals verwacht, wordt Windows Media Player echt heel veel gebruikt, ongeveer 90 procent gebruikt het. Ongeveer 37 procent gebruikt RealPlayer en 28 procent Winamp. Andere populaire spelers zijn iTunes (18 procent), VLC Player (10 procent) en MusicMatch (6 procent).