Een Amerikaanse rechtbank heeft bepaald dat de zaak waarin een bedrijf een ander bedrijf aangklaagt wegens het onterecht kopen van haar merknaam als zoekwoord door kan gaan. Door deze beslissing komt de positie van Google in deze kwestie ook ter discussie.

De zaak lijkt in eerste instantie lastig in elkaar te steken, maar is op zich vrij simpel. Het bedrijf TheMLSonline.com heeft in het verleden bij Google en Yahoo de combinatie "Edina Realty" gekocht, waardoor mensen die zochten op die woorden een gesponsorde link te zien kregen van TheMLSonline.com. Tot zover niets raars, ware het niet dat Edina Realty een concurrent is van TheMLSonline.com.
Niet vreemd dus dat Edina Realty een zaak heeft aangespannen tegen TheMLSonline.com wegens het onrechtmatig gebruik maken van haar merknaam.

Volgens experts is dit de eerste keer dat er een in de Verenigde Staten een duidelijk geval is, waarvoor een rechtzaak gevoerd kan worden, want het fenomeen zelf is niet nieuw.
Ook de rechter van het District Court in Minnesota vond dat er genoeg aanknopingspunten waren om de zaak door te verwijzen naar de State Court, alhoewel er door de eisende partij geen direct bewijs van het misbruik van de merknaam was ingebracht.
Volgens de rechter is het niet duidelijk of deze manier van adverteren voor verwarring zorgt bij consumenten en dat het geschil hierover bij de hogere rechtbankt uitgevochten moet worden.

Volgens experts komt de policy van Google door deze beslissing flink onder druk te staan. Yahoo verkoopt sinds een tijd al geen merknamen meer als zoekwoorden aan concurrenten, maar Google doet dat nog wel. Als de rechter uiteindelijk beslist in het voordeel van de eiser, dan is er een grote kans dat Google dus illegaal bezig is, met alle problemen van dien.