Google heeft de tool Unattended Project Recommender gelanceerd waarmee bedrijven via automatische aanbevelingen in één keer hun Google Cloud-omgevingen kunnen optimaliseren. Dit op basis van machine learning.

Nu bedrijven steeds vaker cloudomgevingen gebruiken, is het niet ongewoon dat af en toe bepaalde cloudbronnen worden ‘vergeten’ en ongebruikt blijven. Niet alleen kost dit op de lange termijn veel geld, maar deze ongebruikte bronnen kunnen ook bij andere projecten onverwachte gevolgen hebben.

Met de lancering van de tool Unattended Project Recommender wil Google hier nu een einde aan maken. De oplossing is onderdeel van zijn portfolio van Google Cloud-optimalisatietools Active Assist. Unattended Project Recommender biedt bedrijven een ‘one-stop-shopoplossing’ voor het ontdekken, het opnieuw overnemen en het afsluiten van niet-gebruikte cloudprojecten.

Functionaliteit tool

Concreet levert de oplossing bedrijven automatisch gegenereerde aanbevelingen waarop zij direct actie kunnen ondernemen. De tool, die werkt via de Google Cloud Recommender API, identificeert projecten waaraan mogelijk niet meer wordt gewerkt op basis van netwerkactiviteit, facturatie, het gebruik van clouddiensten en andere signalen. Denk onder meer aan het aantal actieve virtuele machines, de hoeveelheid BigQuery jobs en storage requests.

Op basis van deze data geeft de tool aanbevelingen voor het opschonen van projecten die een laag gebruik hebben. Dit lage gebruik wordt bepaald door een machine learningmodel dat projecten binnen een bedrijf rangschikt op basis van gebruik. Ook geeft dit ML-model aanbevelingen om projecten die wel een hoog aantal eindgebruikers heeft, maar geen actieve projectleiders, opnieuw op te pakken.

Verder gebruik aanbevelingen

De aanbevelingen kunnen verder automatisch worden geëxporteerd naar andere software tools voor nadere analyse en onderzoek. Daarnaast kan de data in spreadsheets worden geladen, zodat bedrijven de resultaten meteen kunnen inzien en daarop reageren. Verder kan de data ook in Google Workspace zichtbaar worden gemaakt.