HPE vindt kwantumcomputers te beperkt en werkt aan alternatieven

Kwantumcomputers worden als het nieuwe goud aanzien en hebben een beloftevolle toekomst. Ook volgens HPE, maar het legt liever niet alle eieren in één mandje. Het bedrijf legt uit waarom het is gestopt met de ontwikkeling van kwantumcomputers en liever focust op iets anders.

Volgens HPE heeft een universele kwantumcomputer nog een lange weg af te leggen. Vandaag is 79 qubits het absolute record, maar dat zijn zogenaamde ‘dirty qubits’. Om de kwantumcomputer universeel te gebruiken, heb je volgens hen 50.000 dirty qubits nodig om 50 zuivere qubits te krijgen die nodig zijn.

Die weg is lang, maar HPE gelooft dat we daar uiteindelijk zullen geraken. Op vijftig jaar tijd zijn we ook geëvolueerd van 1 transistor tot 50 miljard transistors op één chip.

De tussenoplossing, quantum annealing, is enkel bruikbaar voor heel specifieke applicaties en wordt nu getest via machines van onder andere D-Wave en Fujitsu. Zowel de kwantumcomputer als quantum annealing opereren aan -273 °C.

Tussenstappen

HPE gelooft dat er betere tussenstappen zijn om richting een universele kwantumcomputer te evolueren. Binnen HP Labs werken onderzoekers aan twee technieken: Dot Product Engine (DPE) en Optical Computing. Beide technieken focussen op verbeteringen waar kwantumcomputers op middellange of lange termijn geen oplossing zijn.

Optical Computing focust volgens HPE sterk op de NP-hard-problemen. Het gaat hier meer specifiek om problemen die exponentieel moeilijker worden door talrijke variabelen. Denk hierbij aan het optimaliseren van de luchtvaart, logistiek en dagelijkse mobiliteit.

DPE is een alternatief op de oplossingen van Nvidia en Intel vandaag en focust op deep learning, signal processing, graph analytics en streaming analytics. Die berekeningen zijn pas mogelijk wanneer kwantumcomputers 50 zuivere qubits kunnen verwerken.

HPE benadrukt dat kwantumcomputers zeker hun nut zullen hebben op middellange tot lange termijn en schrijft de techniek niet af, maar er zijn andere oplossingen mogelijk in tussentijd.

Gerelateerd:

HPE bestrijdt kwantumcomputers met nieuwe optische chips

Hoe HPE met zuinige neurale netwerkchips Intel en Nvidia wil uitdagen