De stichting is op 8 april 2003 opgericht in een reactie op de dreigementen die een maand eerder er voor zorgden dat de hosting provider de website uit de lucht haalde. De werkzaamheden van de stichting Spamvrij.nl waren gericht op onderzoek naar en analyse van de spam verzonden door Nederlandse organisaties enerzijds en voorlichting aan alle relevante partijen anderszijds.

De stichting Spamvrij.nl is van meet af aan door derden beschouwd als autoriteit op het gebied van Nederlandse spam en werd dan ook meteen na haar oprichting benaderd door providers en bedrijven die hun anti-spambeleid wilden verbeteren. In de loop van de tijd heeft de stichting dan ook met vele tientallen instanties overleg gevoerd.

Terwijl voor de oprichting de vrijwilligers van spamvrij.nl zich voornamelijk bezig hielden met het onderzoek naar de spam die door Nederlandse organisaties werd verzonden, groeide het aandeel van de tijd die werd besteed aan het voorlichten en assisteren van andere partijen aanzienlijk. Dat leverde een onthoudbare situatie op: de vrije tijd van de mensen achter de stichting Spamvrij.nl bleek eindig. Ze kon niet langer goed doen waar ze goed in was: het analyseren van spam en het traceren van spammers.

De stichting Spamvrij.nl heeft geprobeerd financiele steun te vinden om haar werk voort te kunnen zetten. De genereuze donaties van BIT en XS4ALL ten spijt kon de stichting echter niet voldoende structurele financiele ondersteuning vinden om het voortbestaan te garanderen.

De stichting Spamvrij.nl heeft daarom besloten zichzelf op te heffen. Van de vrijwilligers achter de stichting kan immers niet verwacht worden dat zij zich blijvend uit de naad werken, zonder dat daar iets tegenover staat. Daarmee is de stichting Spamvrij.nl aan haar eigen succes ten onder gegaan. De beloofde donaties zijn alsnog geweigerd en aan de gulle gevers geretourneerd.

De noodzaak van het werk is echter niet verdwenen. Spamvrij.nl realiseert zich maar al te goed dat zij met haar onderzoek en publicaties een zinvolle bijdrage levert aan de spambestrijding in Nederland. Om de opgebouwde kennis te behouden zal het project spamvrij.nl blijven voortbestaan en zullen enkele mensen als privepersoon doorgaan. De website is aan hen overgedaan, en spammeldingen blijven welkom.

Deze constructie ontslaat de overblijvenden van een aantal, nu statutair verankerde taken zoals lobbyen, voorlichting geven en dergelijke. Het bedrag dat na opheffing van de stichting resteert, wordt beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers die door blijven gaan met een deel van het werk van de stichting.

Spamvrij.nl zal zich nu voornamelijk gaan richten op onderzoek en analyse van de door Nederlandse organisaties verzonden spam en zal daarmee zoveel als mogelijk CERT’s, abusedesks van providers en wetshandhavers assisteren.