min

Tags in dit artikel

, ,

Aankomende woensdag zal er in Groningen een proef van start gaan waardoor een groot gedeelte van de binnenstad voorzien zal zijn van een draadloosnetwerk. Helaas zullen de inwoners hiervan geen gebruik kunnen maken; de proef wordt namelijk in besloten kring uitgevoerd.

De reden waarom de inwoners niet bij deze proef zijn betrokken is omdat de test zich nog in een vroeg stadium bevindt. Het doel is dat naar mate de proef vordert, het draadloosnetwerk ook toegankelijk is voor de inwoners zelf. De bewoners hebben dan nog steeds een eigen provider nodig, alleen studenten van de hogeschool en universiteit kunnen dan gratis gebruik maken van het draadloos netwerk.

Volgens Susan Top, van gemeente Groningen, dient het netwerk meer als communicatiekanaal. Zo kan het netwerk gebruikt worden voor het signaleren van ondergrondse containers, waardoor er kosten bespaard kunnen worden. Ook de politie zal het draadloos netwerk goed kunnen gebruiken. Momenteel dragen politieagenten pda’s met zich mee die niet altijd even goed bereik hebben. Met de komst van een draadloos netwerk zal dit probleem dus worden verholpen.

De proef loopt tot eind december, wanneer de proefperiode afgelopen is zal het netwerk verder over de stad worden verspreidt, onafhankelijk van wat het resultaat van deze proef zal zijn.