Uit screenshots gelekt door Canouna van de nieuwste build van Windows 8 lijkt het erop dat Microsoft de bekende Startknop standaard heeft weggehaald.

De allereerste Startknop samen met het menu Start verscheen in Windows 95. Tot 2006 bleef deze knop vrijwel ongewijzigd. Windows Vista verwijderde namelijk het woord Start en gaf in plaats daarvan alleen een orb (het Windows-logo zonder het woord Start) weer. Dit was ook het geval in Windows 7.

Microsoft gooit het roer drastisch om met Windows 8. De Startknop is standaard verborgen en is in plaats daarvan vervangen door gebaren. Als je de muis linksonder plaatst, verschijnt de Startknop zoals we die kennen van Windows 7 namelijk weer. Echter, dan opent zich niet het menu Start, maar in plaats daarvan verschijnen de zogenaamde Charms. De Charms zijn vijf opties: apparaten, zoeken, delen, instellingen en de Windows-Startknop. Deze links verwijzen door naar de Metro-UI. Daarnaast kunnen de Charms (waarmee het vernieuwde Metro-menu bereikt kan worden dat het menu Start vervangt) ook op andere, nog onbekende manieren geopend worden.

De taakbalk zoals we die kennen van Windows 7 blijft grotendeels hetzelfde. Het is nog altijd mogelijk om niet-Metro-applicaties aan deze balk vast te maken, zodat er niet steeds gewisseld hoeft te worden tussen de Metro- en Windows Aero-interface.

Microsoft komt eind februari met een ‘consumer preview’ van Windows 8. Eerder was er al een developer preview, maar die versie was nog niet helemaal compleet. Zo was het nog niet mogelijk om de Windows Store te bekijken en konden nog geen Metro-applicaties geïnstalleerd worden. Naar verwachting is de consuemr preview later deze maand wel compleet.