Volgens Lisa Harmouni, algemeen directeur van Digital Forming, is de weg vrij voor driedimensionaal printen om gebruikt te worden voor grootschalige toepassingen. De techniek is al langere tijd in ontwikkeling maar tot op heden waren de omstandigheden er niet naar om het commercieel grootschalig te gebruiken.

Een aantal factoren heeft er echter voor gezorgd dat dit in de nabije toekomst snel zal veranderen. Zo worden in eerste instantie de 3D-printers zelf goedkoper. Ook de software om ze aan te sturen zijn begrijpelijker en beter verkrijgbaar. Producten kunnen ‘on demand’ en lokaal gemaakt worden. Fabrieksarbeid is niet nodig en energie-, productie- en vervoerskosten dalen.

Voor bedrijven wordt het interessant aangezien er gedetailleerde structuren gemaakt worden, bijvoorbeeld voor implantaten of prothesen, aangepast aan persoonlijke voorkeur of omstandigheden.