Portfoliomanager Management Informatie bij de Belastingdienst

Vacature
Belastingdienst Gepubliceerd: 9 juni 2017

Details

Ben jij de schakel tussen rapportage analisten en de organisatie die in staat is wezenlijk bij te dragen aan de realisatie van reporting producten voor management informatie?

Heb je ruime ervaring met management informatie en dashboardontwikkeling? Weet jij wat er nodig is om nieuwe reports/dashboards te ontwikkelen en kun je de organisatie hierbij adviseren in oplossingen? Ben jij de nieuwe portfoliomanager die verzoeken weet te vertalen naar ontwikkelingen, hierover kan adviseren en communiceren en kun je ook nog meedenken bij ontwikkelprocessen? Ben jij de nieuwe Portfoliomanager Management Informatie van de afdeling Data & Analytics (D&A) van de Belastingdienst?

In jouw functie van Portfoliomanager Management Informatie bij D&A speel je een rol van betekenis bij de ontwikkeling van managementinformatie voor de belastingdienst. Samen met de business, bedrijfsvoering en onze rapportage analisten draag je bij aan het proces van ontwikkelen van nieuwe dashboardproducten en het verbeteren van bestaande producten. Jij bent de schakel tussen de omgeving en onze rapportageanalisten voor onze bijdrage aan het ontwikkelproces van MI-dashboards en factsheets binnen onze organisatie. Als eerste aanspreekpunt bij functionele vragen draag je zorg voor de intake en maak je adviezen voor de portfoliotafel MI en het management die inzicht geven in belang, technische haalbaarheid en tijdinschatting. Bij interne opdrachten ben je betrokken bij de ontwikkeling en monitor en communiceer je over de voortgang. Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van producten en verbetering van ontwikkelprocessen.

Om dit te realiseren beschikken we over state-of-the-art tooling en platformen zoals SAS en Teradata. Op deze wijze lever je een belangrijke bijdrage aan de nieuwe manier van werken binnen de Belastingdienst.

De organisatie

Binnen het nog jonge dienstonderdeel Data & Analytics werken inmiddels meer dan 100 specialisten op terreinen als data-science en data-engineering, projectmanagement, productie en beheer. Onze taak is de enorme hoeveelheid gegevens (data) in de systemen van de Belastingdienst toegankelijker en beter bruikbaar te maken.

Wij maken producten en diensten zoals dashboards en risicomodellen die ervoor zorgen dat onze collega’s van bijvoorbeeld Toeslagen en Belastingen hun werk effectiever kunnen uitvoeren. Zo werken wij samen aan de nieuwe informatiegestuurde manier van werken van de Belastingdienst. De omgeving van Data & Analytics is dynamisch, er is volop ruimte voor initiatief en innovatie.

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen.

Functie eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica of Bedrijfseconomie
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar recente en aantoonbare ervaring als Portfoliomanager Management Informatie bij voorkeur binnen een Bestuurlijke informatie of Management Informatie omgeving
 • Je hebt aantoonbare kennis van SAS-VA, SAS EG of vergelijkbare tooling.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met release management.
 • Je bent communicatief sterk en kunt je omgeving overtuigen vanuit inhoud.
 • Je bent een teamplayer die zowel ontwikkelaars als management kan meenemen op het gebied van Management Informatie

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klangerichtheid
 • Plannen en organiseren

Wat vinden wij nog meer belangrijk?
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen die je inzet wanneer je in gesprek gaat met stakeholders. Je kent de belangen en bent in staat om op tactische wijze in te spelen op de wensen vanuit de business. Bovendien ben je goed in het coördineren van werkzaamheden en laat je je niet verrassen door onvoorziene problemen. Je bent een uitstekend netwerker die op natuurlijke wijze je professionele kring uit weet te breiden.

Aanbod

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salaris Min €3.511 – Max. €5.219 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36


Overige arbeids­voorwaarden

*In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

*Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd.

Solliciteren

 • De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken en een assessment.
 • Eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 27 (van 3 juli t/m 7 juli)
 • Tweede gesprekken zullen plaatsvinden in week 28 op 13 juli.
 • Het assessment zal worden ingepland in week 30.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand, waarna jouw sollicitatie conform geldende afspraken in beschouwing wordt genomen. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Een (online) voorselectietest of een assessment maakt deel uit van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten). Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.