‘IT-beslissers besteden cybersecurity vaker uit’

Stay tuned, abonneer!

IT-beslissers overwegen steeds vaker om de beveiliging uit te besteden. Dat blijkt uit onderzoek van Telindus onder 294 IT-beslissers. Slechts 16 procent van de organisaties vindt het niet noodzakelijk om cybersecurity uit te besteden om mee te komen in de huidige digitale transformatie. 

Volgens Joris Leupen, Managing Director bij Telindus, komt het beeld overeen met wat het bedrijf al enkele jaren opmerkt bij klanten en partners. “We merken dat organisaties de toenemende complexiteit en snelheid van security-uitdagingen niet meer bij kunnen benen. Logisch dus dat steeds meer organisaties het uitbesteden van IT-security overwegen.”

Het uitbesteden van cybersecurity komt met diverse voordelen, zo blijkt uit het onderzoek. 36 procent geeft aan de beveiliging uit te besteden aan een externe dienstverlener om ontzorgd te worden van het beheer. Andere belangrijke redenen zijn het tekort aan interne beveiligingsspecialisten (33 procent) en toegang tot kennis in het geval van nood (30 procent).

Die redenen kunnen volgens Telindus verklaard worden door de toenemende complexiteit in het digitale landschap en het hoge tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen. Organisaties zouden dan ook een behoefte hebben aan een strategische sparringpartner op het gebied van beveiliging.

Angsten

Het regelen van cybersecurity is dus geen bijzaak meer, maar een prioriteit geworden. “Vroeger kwam de meeste dreiging van de concurrentie en kon hier rekening mee worden gehouden. Nu zijn disruptie en security de grootste knelpunten geworden en komt de dreiging uit onverwachte hoek”, aldus Leupen.

IT-beslissers hebben echter wel wat angsten als het om beveiliging gaat. De top drie zijn het verlies van data (16 procent), imagoschade (15 procent) en het verlies van klanten als gevolg van een beveiligingsprobleem (11 procent).

40 procent van de respondenten geeft echter aan niet onzeker te zijn over de betrouwbaarheid van beveiligingsoplossingen. Op dit punt is echter een groot verschil te zien tussen diverse branches. 50 procent van de IT-beslissers in de zorg is namelijk wel onzeker over de betrouwbaarheid van beveiligingsoplossingen, tegenover slechts 10 procent binnen de financiële wereld.