Insight:
Generatieve AI

GPT-4, Gemini, Claude 3, Devin, Llama 3, Mixtral: de lijst met AI-modellen groeit met de dag. In deze Insight presenteren we analyses, achtergronden en actuele ontwikkelingen over GenAI en de diverse toepassingen ervan. Daarmee hopen we IT-professionals in staat te stellen de juiste keuzes te maken en tegelijk een aantal mythes te ontkrachten.

De bestaande Large Language Models (LLM's) richten zich elk op een eigen niche, wat een open benadering nodig maakt. Vermoedelijk gaan we de multi-modelstrategie dus nog veelvuldig zien. Ook hoeven AI-modellen niet per se heel groot te zijn. Met minder parameters kun je ook uitstekend aan de slag, afhankelijk van het doel.

Bedrijfseigen data


AI helemaal wegstoppen bij een publieke cloudaanbieder als AWS of Azure is evenmin aan de orde. Bedrijfseigen data voelt zich vanwege security en compliance waarschijnlijk beter thuis in een private cloud.

Juist zulke eigen data is van ongekende meerwaarde voor zakelijke toepassingen, want dit biedt onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. RAG (Retrieval-Augmented Generation) kan helpen LLM's dergelijke specifieke domeinkennis te leren.