min

Tags in dit artikel

, , ,

Nu fabrikanten steeds vaker te maken krijgen met klanten die vragen naar milieuvriendelijke producten, is het zaak dat ze onderzoeken hoe ze een slimmere, groenere fabrikant kunnen worden en hoe ze hun ecologische initiatieven in kaart kunnen brengen en kunnen documenteren.

De Verenigde Naties zien ‘duurzame productie’ als een vorm van productieontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van nu, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om te voldoen aan de behoeften van toekomstige generaties.

Welke invloed heeft dit op de huidige productie-industrie?

Groene-productiestandaarden die ooit slechts een bijkomend voordeel waren – zoals het verminderen van water- en energieverbruik, het beperken van afval en het terugdringen van de uitstoot van gevaarlijke uitlaatgassen –, zijn nu eerder vanzelfsprekend. De positieve invloed van milieuvriendelijke initiatieven op productieprocessen wordt voor fabrikanten steeds duidelijker. Dit soort initiatieven resulteert namelijk niet alleen in lagere kosten en verhoogde efficiëntie, maar geeft ook een boost aan de reputatie van je bedrijf. Steeds meer bedrijven zien daarnaast in dat ‘groen zijn’ betekent dat ze deel uitmaken van een circulaire economie.

Neem Coca-Cola, een merk dat duidelijke doelen heeft gesteld om zijn waterbeheer te verbeteren, het klimaat te beschermen en duurzaam verpakkingsmateriaal te produceren. In dit laatste geval is Coca-Cola van plan met partners samen te werken om in 2020 75 procent van zijn flessen en blikjes te recyclen. Momenteel ligt dat percentage al op 61 procent.

In 2016 werd BMW uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijf ter wereld. Tussen 1995 en 2015 verlaagde het bedrijf de CO2-uitstoot van nieuw verkochte voertuigen in Europa met twintig procent.

Hoe zorg je er in deze veranderende omstandigheden voor dat je tegemoetkomt aan de vraag naar duurzaamheidstransparantie?

De afgelopen tien jaar was de druk van de overheden en klanten op het gebied van naleving van milieuwetgeving en productietracking en -controle een grote uitdaging voor bedrijven. Dit legde de behoefte aan een softwareoplossing bloot: een oplossing die rekening kan houden met huidige en toekomstige milieueisen.

Hoe breng je de ecologische voetafdruk van je productieactiviteiten in kaart?

Een van de klanten van IFS, Saab, komt regelmatig producten en componenten tegen, die onderhevig zijn aan restricties en strenge wetgeving. Door zijn software voor naleving van de milieuwetgeving te integreren met zijn enterprise-software, kreeg Saab via één platform strategisch, tactisch en operationeel inzicht in zijn organisatie. Daardoor zit het bedrijf nu bovenop alle regelgevingen en kan het de oplossing eenvoudig updaten om aan te sluiten op toekomstige wetgeving.

Hoe ziet de toekomst van groene productie eruit?

Wie er ook aan het hoofd van het bedrijf staat: je kunt niet meer om duurzame productie heen. Dankzij de opkomst van het Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI) is het mogelijk om alle nieuwe productieonderdelen met het internet te verbinden, resulterend in meer productiviteit, lagere kosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Bedrijven die deze nieuwe technologie niet omarmen, worden ingehaald door de concurrentie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Antony Bourne, President IFS Industries. Via deze link vind je meer informatie over IFS’ oplossing voor de moderne producent.