2min

Tags in dit artikel

, , ,

De wereldwijde brancheorganisatie voor de telecomsector GSMA heeft de WARP (Warning, Advice and Reporting Point) gelanceerd. Dit meld- en adviespunt verzamelt informatie over cyberbedreigingen en cyberincidenten, waarschuwt wereldwijd telecombedrijven en geeft advies over te nemen maatregelen.

WARP stelt telecombedrijven ook in staat om via een vertrouwde en geanonimiseerde omgeving informatie te delen over cyberincidenten. Het zorgt ervoor dat de telecomindustrie wereldwijde cyberinlichtingen deelt en gezamenlijk optreedt tegen digitale risico’s en dreigingen. Deze lancering vond plaats tijdens de GSMA Mobile 360 conferentie in Den Haag, waar de internationale top van de telecomsector met elkaar afspraken gezamenlijk de veiligheid verder op te schroeven.

Maatschappelijke relevantie

Volgens de GSMA is de beveiliging van mobiele netwerken cruciaal voor de samenleving. Steeds meer producten en diensten maken gebruik van internetverbindingen via het mobiele netwerk van telecombedrijven. Met de komst van het 5G-netwerk zal dat naar verwachting nog verder toenemen. GSMA denkt dat in 2025 25 miljard apparaten verbonden zullen zijn met het internet. De hoeveelheid data die verstuurd wordt via mobiele netwerken neemt daardoor toe.

De telecomsector heeft een historie als het gaat om het beveiligen van technische infrastructuur en data. Met deze stap wil de branche gezamenlijk cyberinlichtingen delen en samen zorgen voor digitale veiligheid in de telecomsector. Dit past bij een industrie die veiligheid als topprioriteit heeft, legt de GSMA uit. Het feit dat datalekken en cyberaanvallen in 2017 veelvuldig het nieuws haalden, toont het belang eens te meer aan.

Tijdens de aankondiging deed wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag ook haar zegje. Zij vulde aan dat wereldwijd ruim 4 miljard mensen en organisaties internet gebruiken voor het delen van gegevens. Bruines ziet dat er over thema’s als privacy en veiligheid wetten en afspraken zijn, maar dat er in de digitale wereld nog niet veel geregeld is. Het is echter belangrijk dat er voor deze maatschappelijk relevante onderwerpen afspraken gemaakt worden, verklaart de wethouder.