Meer dan de helft van de managers of beleidsmakers binnen bedrijven en organisaties heeft geen inzicht in de cyberrisico’s. Dit constateert een onderzoek van Orange Cyberdefense.

Volgens het onderzoek van Orange Cyberdefense geeft bijna de helft van de ondervraagde beleidsmakers aan dat zij over voldoende informatie hebben om dreigingsrisico’s tijdig te signaleren. Vier op de tien respondenten vraagt zich af of hun bedrijf of organisatie wel voldoende kennis heeft om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Tevredenheid over capaciteit

Wel zijn de managers optimistischer over de capaciteit voor cybersecurity. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan over voldoende budget te beschikken. Daarnaast vindt twee derde van de ondervraagden dat hun organisatie genoeg mensen in dienst heeft om cyberdreigingen op te vangen.

Outsourcen vaak zeer interessant

De onderzoekers van Orange Cyberdefense onderzochten ook de mening van de respondenten over het outsourcen van het securitybeheer en -beleid aan externe partijen. Meer dan de helft geeft aan dit noodzakelijk om de laatste ontwikkelingen bij te kunnen houden. Daarnaast is het volgens de respondenten een groot voordeel dat 24/7 monitoring en beheer is uitbesteed, zodat zij zelf zich op andere zaken kunnen richten.

Andere voordelen van outsourcing van het securitybeheer, zijn onder meer toegang tot specialistische kennis bij incidenten, het eenvoudig voldoen aan wet- en regelgeving en directe toegang tot projectspecialisten in het securitydomein.

Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het passen van de externe securitydienstverlener bij het bedrijf of organisatie. Dit is voor veel respondenten vaak belangrijker dan de contractuele voorwaarden.