Na grote cyberaanval komt België met een nieuwe strategie, waarmee het land met zes speerpunten voor een veilig internet wil zorgen.

De grote cyberaanval op Belnet twee weken geleden heeft cybersecurity in België nieuwe prioriteit gegeven. De Nationale Veiligheidsraad komt nu met Cyberstrategie 2.0. “De uitgestippelde strategie wil van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen in Europa maken op het vlak van cyberveiligheid,” zegt Miguel de Bruycker op de Belgische televisie. Hij is directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), dat zal instaan voor de uitvoering van de cybersecuritystrategie.

De digitale omgeving versterken, het vertrouwen vergroten

De overheid wil sterk inzetten op een veilige netwerkinfrastructuur, want als het netwerk niet veilig is, kan het gemakkelijk gehackt worden. Daarnaast moet er een Cyber Green House komen, een centrum dat innovatieve systemen ontwikkelt om bedrijven en de overheid te helpen om zich beter te beschermen.

Gebruikers en beheerders wapenen

Burgers moeten beter bewust gemaakt en betrokken worden bij cybersecurity. Veel aanvallen komen binnen via een mail, sms of een appbericht. Hoe meer van deze berichten worden doorgestuurd naar het CCB, hoe beter de cyberdreiging in kaart kan worden gebracht. Het CCB ontwikkelt dan adviezen, die gebruikt kunnen worden door de overheden om hun systemen beter te beschermen.

Organisaties van nationaal belang beter beschermen

Naast de overheden en de burgers zijn ook nutsbedrijven een doelwit voor cybercriminelen. Organisaties van nationaal belang, zoals kerncentrales, elektriciteitsmaatschappijen en banken, moeten zich beter beschermen tegen cyberaanvallen. Dit gebeurt onder andere door cybersecurity dreigingen, kwetsbaarheden of incidenten beter te signaleren.

Publieke, private en academische samenwerking verbeteren

De samenweking tussen de verschillende actoren die bezig zijn met cybersecurity moet beter. Daarom wordt de Cyber Security Coalition actiever ondersteund. Het is een samenwerking van de academische wereld, bedrijven en de overheid.

Reageren op de cyberdreiging

Daders van cyberaanvallen moeten beter in kaart gebracht worden, in samenwerking met internationale partners. Daders moeten bovendien ook berecht worden. “We wapenen justitie om hier beter mee om te gaan. We zorgen voor meer gespecialiseerde cybermagistraten bij de parketten en IT-specialisten bij de Federale Gerechtelijke Politie, en investeren 100 miljoen euro in de digitalisering van Justitie,” reageert Minister van Justitie Vincent van Quickenborne.

Duidelijk internationaal engagement

Cybercriminaliteit is een internationaal gegeven. Een goede samenwerking met andere landen is dan ook zeer belangrijk. Daarom heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag een diplomatieke toewijzingsprocedure gevalideerd, “die het mogelijk zal maken de eventuele buitenlandse actor concreet te identificeren en te bepalen hoe passend kan worden gereageerd,” aldus Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wimès. “Deze procedure zou ook kunnen worden geactiveerd om een bondgenoot te steunen die het slachtoffer is van soortgelijke daden.”