2min

Drie op de vier Nederlanders zegt voldoende kennis te hebben over online risico’s. Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De meeste Nederlanders doen helaas geen meldingen van cybercriminaliteit.

Uit het jaarlijkse onderzoek Alert Online 2022 blijkt dat het met kennis over cybercriminaliteit in Nederland vrij goed gesteld is. Driekwart van de respondenten geeft aan dat zij over voldoende kennis beschikken over met welke digitale gevaren zij te maken kunnen krijgen. Ongeveer 45 procent geeft aan zich weinig zorgen te maken over hun digitale veiligheid in privésituaties.

Actieve bemoeienis

Ongeveer twee op de vijf Nederlanders geeft daarnaast aan zich actief met hun digitale veiligheid te bemoeien. Denk daarbij aan het gebruik van tweestapsverificatie, het updaten van devices, het controleren op valse websites, het uitvoeren van virusscans en het regelmatig vervangen van wachtwoorden.

Ondanks deze positieve geluiden blijkt driekwart van de respondenten in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met (een poging tot) cybercriminaliteit. Volgens de onderzoekers heeft een derde van de respondenten te maken gehad met phishing, gevolgd door ‘vriend-in-nood’-fraude, malware en daadwerkelijke hacking.

Weinig aangifte

Helaas doen slachtoffers weinig aangifte van cybercriminaliteit. Slechts 30 procent van de respondenten is hiervoor naar de Fraudehelpdesk of de politie gestapt. Van de respondenten doet 69 procent nooit melding van cybercriminaliteit.

Belangrijke redenen om geen aangifte te doen, zijn onder meer de gedachte dat het geen zin heeft en de wil om het probleem zelf op te lossen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de ondervraagden aan dat zij zich zouden schamen als zij in een phishingmail zouden trappen. Het downloaden van een virus werd door twee derde van de respondenten toegegeven.

Situatie bedrijfsleven

Naast de online veiligheid van consumenten keken de onderzoekers naar het Nederlandse bedrijfsleven. Uit deze onderzoeksresultaten blijkt dat ook hier de kennis over online gevaren als hoog wordt ingeschat. Ook bedrijven doen minder aangifte na inbreuken dan gewenst (iets meer dan de helft). Bovendien zou bijna een kwart van de mkb-bedrijven helemaal geen actie ondernemen om digitaal veilig te zijn. Nog veel werk aan de winkel dus.