De Amerikaanse Justitie (Department of Justice, DoJ) en de Douane (Immigrations and Customs Enforcement, ICE) hebben de afgelopen dagen ten minste 130 domeinnamen offline gehaald middels een inbeslagname. Het zou hierbij gaan om zogenoemde piratensites met namaakproducten.

Wanneer je een van deze websites bezoekt zal een afbeelding getoond worden waarop te lezen valt dat de website in beslag is genomen door ICE (Immigrations and Customs Enforcement). ICE werkt samen met Homeland Security Investigations en is vergelijkbaar met onze eigen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De geconfisqueerde websites zijn nu het onderwerp van een onderzoek naar de verspreiding van producten waarop auteursrechten en intellectuele eigendommen rusten.

Deze actie van de twee overheidsinstanties lijkt een volgende stap in een al langer lopende campagne. Begin dit jaar werd er bijvoorbeeld een vergelijkbare actie uitgevoerd door Homeland Security. Toen gingen er verschillende websites op zwart omdat zij illegale streams van sportwedstrijden aan zouden bieden.

Tot op heden was er altijd toestemming van een rechter nodig om een degelijke actie uit te voeren. Echter zal het werk voor ICE en Homeland Security een stuk makkelijker worden wanneer het SOPA-wetsvoorstel aan wordt genomen. Als deze SOPA-wet van kracht is moet het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de hosting van de website binnen vijf dagen de website uit de lucht halen wanneer een rechthebbende een aanklacht indient.