2min

SandboxAQ, een spinoff van Google, is door het Amerikaanse Ministerie van Defensie ingehuurd om overheidssystemen te beveiligen. SandboxAQ specialiseert in quantum security, waarbij gegevens worden beveiligd tegen aanvallen van quantum-technologie.

SandboxAQ is sinds kort aan het werk voor de US Air Force. Als onderdeel van de opdracht kijkt de organisatie naar de versleutelingsalgoritmes waar de luchtmacht op dit moment mee werkt. Op basis daarvan bepaalt SandboxAQ of de algoritmes zijn opgewassen tegen aanvallen van quantum-technologie, waarover later meer.

De samenwerking met SandboxAQ is een van de eerste stappen die de Amerikaanse overheid neemt om haar systemen met quantum security te beveiligen. Securityprofessionals zijn het er wereldwijd over eens dat de opkomst van quantum computing bestaande veiligheidsmaatregelen kan omzeilen.

Dienstverleners van quantum security beveiligen systemen tegen aanvallen van toekomstige technologie. Jack Hidary, CEO van SandboxAQ, beschreef de overheidsopdracht als een grote stap. Hidary stelt dat de deal aantoont dat het bedrijf voldoet aan de eisen van overheidswerk. SandboxAQ begon als project van Alphabet en is sinds maart 2022 onafhankelijk.

Quantum security

De meeste organisaties zien quantum security als een probleem voor later. De houding is logisch, want de kans dat je op dit moment door quantum-technologie wordt aangevallen is klein.

Tegelijkertijd wordt de kans met het jaar groter. Quantum computers worden reeds als diensten verleend. Op dit moment zijn de prijzen onbetaalbaar voor het gemiddelde bedrijf, laat staat de gemiddelde cybercrimineel. Dat kan er over tien jaar heel anders uitzien. De markt groeit snel.

Het idee achter quantum security is dat de veiligheidsmaatregelen van vandaag niet zijn opgewassen tegen morgen. Toekomstige quantum computers hebben een rekenkracht die twintig jaar geleden onvoorstelbaar was.

Het probleem is onder andere relevant voor versleutelingsalgoritmes. De meeste systemen versleutelen gegevens met algoritmes die op dit moment niet of nauwelijks te kraken zijn. Iets wat op dit moment onmogelijk is kan mettertijd mogelijk worden. Dienstverleners van quantum security zorgen dat gegevens niet alleen nu, maar ook in de toekomst zijn beveiligd.

Tip: IBM, Vodafone en GSMA werken samen aan post-quantum cryptografie