3min

Tags in dit artikel

, ,

Connectiviteit is tegenwoordig onmisbaar geworden. Van het versturen van een e-mail tot aan het uitvoeren van een operatie terwijl de chirurg zich op een andere plek bevindt – dit allemaal is mogelijk door een betrouwbare connectiviteit. Waar de samenleving nu nog gebruik maakt van het 4G netwerk en we binnenkort overgaan naar 5G, wordt er onder andere door Intel via het Europese initiatief Hexa-X hard gewerkt aan een opvolger; 6G.

Deze opvolger zal tot 1000 keer sneller zijn dan zijn voorganger en het moet beschikbaar komen rond 2030. Met die snelheid lijken de mogelijkheden oneindig. Specifiek kan het onder andere uitkomsten bieden voor de gezondheidszorg, meer verbondenheid en duurzaamheid.

Slimmere gezondheidszorg

Vergrijzing en de ontwrichting van de gezondheidszorg door covid zijn voorbeelden van factoren waarom we steeds vaker een beroep doen op de gezondheidszorg. Omdat er ook sprake is van een ernstig tekort aan medisch personaal, wordt vaker gekozen voor zorg op afstand. 6G kan hier een uitkomst bieden, waarbij zorgverleners kunnen vertrouwen op betrouwbare connectiviteit en medische hulpmiddelen.

Daarnaast kan het snellere mobiele netwerk gebruikt worden voor maatwerk. Waar dat nu nog kostbaar en tijdrovend is, kan in de toekomst door middel van sensoren op het lichaam specifiek toegewijde technologie rechtstreeks communiceren met servers op het internet. Hierdoor is maatwerk niet langer een utopie, maar nuchtere realiteit.

Een derde voorbeeld is het ondersteunen van blinden en slechtzienden met het navigeren door hun omgeving. Door middel van een rugzak die uitgerust is met sensoren worden ze geholpen met het ontwijken van objecten, waardoor het mogelijk is om hen een deel van hun gezichtsvermogen terug te geven.

Een meer verbonden wereld

Naast de toepassingen in de gezondheidszorg, kan 6G een enorm effect hebben op een meer verbonden wereld. Denk hierbij aan het geven van een holografische presentatie of het verbinden van afgelegen locaties. Niet alleen kunnen we elkaar beter zien, de interacties kunnen een haptisch karakter hebben, waarbij aanraking, beeld en geluid een rol spelen.

Een sterkere verbondenheid kan ook teruggevonden worden in slimme steden, ook wel smart cities genoemd. Hier kan gebruikt gemaakt worden van een digital twin, een virtuele kopie van een object of systeem uit de fysieke wereld, bijvoorbeeld deze digitale versie van Amsterdam. Deze toepassing is afhankelijk van input, die via sensoren en een connectie geleverd kan worden. Een digital twin wordt in de praktijk vaak gebruikt om besluitvorming te ondersteunen, maar kan ook een constructieve rol spelen bij het ontwerpen van steden, het optimaliseren van verkeersstromen, het ontwerpen van aardbevingsbestendige huizen en het optimaal organiseren van openbaar vervoer.

Een duurzamere wereld

Verder biedt 6G mogelijkheden om de wereld te verduurzamen. Zoals we allemaal weten, moeten we zuinig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen en met de hulp van deze technologie kunnen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Zo kunnen we met het snelle netwerk via sensoren gewassen real-time monitoren en via een wereldwijd telemetriesysteem kunnen weer- en klimaatmodellen verder verbeterd worden. Agrariërs kunnen hierdoor hun oogsten optimaliseren en meer gewassen per vierkante meter verbouwen. Ook kan het een constructieve rol spelen bij vroegtijdige waarschuwingssystemen bij natuurrampen, denk aan overstromingen en aardverschuivingen.

Grenzen vervagen

Hoewel alle toekomstige mogelijkheden rondom 6G nog niet zijn uitgekristalliseerd, is de algemene verwachting dat we met deze nieuwe technologie de wereld een beetje beter kunnen maken. 6G is meer dan techniek, want er zit een duidelijke maatschappelijke component aan verbonden. In elk geval kunnen we spectaculaire ontwikkelingen en toepassingen in de toekomst verwachten. De inzet ervan vervaagt de grenzen tussen de menselijke, fysieke en digitale wereld. Het zal uiteindelijk zorgen voor een duurzamere wereld met een betere gezondheid voor de bewoners die onderling ook nog eens beter kunnen communiceren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Intel. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.