3min

Tags in dit artikel

, ,

De toenemende adoptie van cloudtechnologie heeft het bewustzijn over het belang van cloud security vergroot. Veel bedrijven maken echter dezelfde fouten die hun cloudomgevingen in gevaar brengen. Deze fouten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: externe dreigingen en interne uitdagingen.

Een externe dreiging zijn cybercriminelen. Die verbeteren voortdurend hun technieken om cloudinfrastructuur van organisaties aan te vallen. Tegelijkertijd staan intern security-leiders voor de moeilijke taak om een evenwicht te vinden tussen bedrijfsdoelstellingen – zoals groei en innovatie – en de noodzaak om de dagelijkse activiteiten en infrastructuur te beveiligen.

Het is belangrijk om deze veelgemaakte fouten op het gebied van cloud security te begrijpen en te vermijden:

Fout #1: Verkeerd geconfigureerde cloudbronnen

De complexiteit en onderlinge verbondenheid van cloudservices maken ze een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Een veelgemaakte fout is het voor iedereen toegankelijk laten van cloudbronnen, zoals opslagbuckets of databases, zonder de juiste controles. Dit kan door verkeerde configuraties tijdens de installatie of door inadequate standaard security-instellingen komen. Om dit risico te beperken, is het erg belangrijk om de security-configuratie regelmatig te controleren, IAM-controles (Identity and Access Management) te implementeren en geautomatiseerde configuratietools te gebruiken om een consistente en juiste configuratie te garanderen.

Fout #2: Gecompromitteerde toegangssleutels en credentials

Het opslaan van toegangssleutels in platte tekst of het opslaan ervan in code is een andere veelgemaakte fout. Cybercriminelen kunnen deze gevoelige informatie eenvoudig bemachtigen als ze toegang krijgen tot code repositories of publiek toegankelijke servers. Best practices om gevoelige informatie effectief te beheren zijn het gebruik van veilige beheersystemen, het vermijden van opslag in platte tekst, het beperken van de toegang tot gevoelige informatie, het regelmatig rouleren van geheimen en het monitoren van het gebruik ervan.

Fout #3: Geen Multi-Factor Authenticatie (MFA) gebruiken

Zonder MFA is een gecompromitteerd wachtwoord alles wat een cybercrimineel nodig heeft om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot cloudbronnen. Het inzetten van MFA voegt een extra verificatielaag toe, waardoor de security van cloudomgevingen aanzienlijk wordt versterkt. Best practices voor het implementeren van MFA omvatten het inzetten van MFA voor alle gebruikersaccounts, het gebruik van een vertrouwde MFA-oplossing, het opleiden van gebruikers over het belang ervan, het monitoren van het MFA-gebruik en het regelmatig bijwerken van het MFA-beleid.

Fout #4: Gebrek aan goede toegangscontrole

Effectief toegangscontrolebeleid is essentieel voor het beveiligen van cloudresources. Organisaties moeten hun resources identificeren en classificeren, doelstellingen voor toegangscontrole definiëren en regelmatig controles uitvoeren op gebruikerstoegang. Het implementeren van IAM en het toepassen van het ‘principle of least privilege’ (PoLP) zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de benodigde resources. Regelmatige controles en monitoring van toegangslogs zijn ook cruciaal.

Fout #5: Geen back-up maken van gegevens

Als er geen backup-strategie is, zijn bedrijven kwetsbaar voor gegevensverlies in het geval van cyberaanvallen of systeemuitval. Het is belangrijk om kritieke gegevens te identificeren, betrouwbare backup-oplossingen te gebruiken, backups regelmatig te testen en ze te versleutelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Fout #6: Nalaten van het patchen en updaten van systemen en applicaties

Verouderde systemen en applicaties zijn gevoeliger voor aanvallen en kunnen bekende kwetsbaarheden hebben. Organisaties moeten een risicogebaseerde benadering van patchbeheer hanteren, een basisinventaris van software opstellen, patches categoriseren en prioriteren en de best practices voor systeemonderhoud volgen.

Fout #7: Gebrek aan continue monitoring voor afwijkende activiteit

Continue monitoring is essentieel voor het detecteren van en reageren op potentiële incidenten. Het implementeren van extended detection and response (XDR), het monitoren van logboeken en gebeurtenissen, het instellen van waarschuwingen, het gebruik van AI- en ML-technologieën en het opstellen van een detectieprogramma helpen organisaties om dreigingen in real-time te detecteren en te beperken.

Fout #8: Gevoelige gegevens niet versleutelen

Onversleutelde gegevens tijdens zijn zeer kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang en wijzigingen. Het versleutelen van gegevens tijdens verzending met behulp van TLS/SSL-protocollen, het gebruik van server-side encryption (SSE) die wordt geleverd door cloudserviceproviders en het implementeren van client-side encryption kunnen gevoelige gegevens beschermen en ervoor zorgen dat wordt voldaan aan beleid voor gegevensbescherming.

Conclusie

Door deze fouten te vermijden en best practices voor cloud security toe te passen, kunnen organisaties de veiligheid van hun cloudomgeving versterken en de potentiële risico’s verminderen. Zo beschermen organisaties zich beter tegen externe dreigingen en interne uitdagingen op het gebied van security.

Dit is een ingezonden bijdrage van SentinelOne. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.