De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) legde eind mei twee bedrijven en twee personen een boete op van in totaal 660.000 euro voor het verspreiden van spamberichten. De verdachten kondigden daarop aan in hoger beroep te zullen gaan tegen deze uitspraak. Weliswaar schold het college het boetebedrag niet kwijt, maar reduceerde deze wel met 60.000 euro.

Volgens de OPTA zouden Digital Magazines B.V., Rivièra Vastgoed B.V. en twee personen ongevraagd e-mailadressen hebben verzameld uit online enquêtes en prijsvragen van derden. Vervolgens zouden de verdachten meer dan 400 miljoen spamberichten naar deze mensen hebben gestuurd.

Dit leidde tot een stroom aan klachten bij de website Spamklacht.nl, een website van de OPTA waar je terecht kunt als je ongevraagd spamberichten ontvangt. Voor de OPTA reden om een onderzoek in te stellen naar de praktijken van de verdachten.

Na het onderzoek legde de OPTA een boete van 660.000 euro op voor het versturen van honderden miljoenen spamberichten in de afgelopen drie jaar. Daarbij hadden de verdachten vooraf niet de vereiste voorafgaande toestemming verkregen. Tevens boden ze gebruikers ook geen mogelijkheid aan om zich vor deze e-maildienst af te melden.

Na het vonnis gingen de verdachten in hoger beroep. Het college heeft het bezwaarschift ten dele gegrond verklaard. Volgens het college beschikten de verdachten wel over de vereiste toestemming van de ontvangers om commerciële e-mails te versturen, maar boden ze gebruikers niet de mogelijk om zich af te melden voor de berichten. Daarom besloot het college om het boetebedrag te verlagen naar 600.000 euro.