iPass Mobile Security Report 2017: managers lopen risico’s tijdens mobiel werken

Abonneer je gratis op Techzine!

iPass, aanbieder van een hosted cloud service voor mobiele connectiviteit, heeft het Mobile Security Report voor 2017 openbaar gemaakt. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek bij 500 organisaties, zowel in de VS als in Europa. Uit het rapport komt naar voren dat veel managers blootgesteld worden aan de nodige securityrisico’s tijdens mobiel werken.

93 procent van de ondervraagde partijen maakt zich dit jaar meer zorgen over de securityrisico’s tijdens mobiel werken, getuige het rapport. Dit komt uiteraard met name door het toenemende aantal mobiele medewerkers. 47 procent geeft zelfs aan erg bezorgd te zijn, een fikse stijging ten opzichte van de 36 procent een jaar eerder.

Het is gezien de bovenstaande toegenomen bezorgdheid niet vreemd dat het percentage van bedrijven dat het gebruik van publieke Wi-Fi Hotspots verbiedt, is toegenomen (van 62 naar 69 procent). Met name de zogeheten ‘man-in-the-middle’ aanval, waarbij de aanvaller informatie tussen client en het web kan afvangen, wordt gevreesd door de ondervraagden. Volgens 69 procent van de respondenten is dat de voornaamste bedreiging. Ook het niet gebruiken van encryptie (63 procent), ongepatchte besturingssystemen (55 procent) en hotspot spoofing (58 procent) leveren de ondervraagden de nodige zorgen op.

Uiteraard zijn het met name de managers in de hogere lagen van de organisaties die het grootste risico lopen. Deze kunnen immers bij de meest gevoelige bedrijfsinformatie. Daarnaast zijn deze mensen in het algemeen vaker op pad en maken dus vaker gebruik van publieke Wi-Fi hotspots. Volgens het rapport zijn de hotspots in cafés het meest risicovol en dus het slechtst beveiligd, gevolgd door luchthavens, hotels, conferentiecentra en vliegtuigen.

Uiteindelijk zal het aan de bedrijven zelf zijn om zich bewuster te worden van de risico’s die gelopen worden, aldus Raghu Konka, Vice President Engineering bij iPass. Het feit dat zoveel ondervraagden zvoor het Mobile Security Report 2017 zich zorgen maken over de beveiliging, geeft aan dat dit aan het gebeuren is:

“Organisaties worden zich steeds bewuster van de mobiele securityrisico’s, alleen worstelen ze nog met de balans te vinden tussen security en productiviteit. Ze beseffen dat medewerkers via gratis Wi-Fi hotspots meer kunnen werken en dus productiever zijn, maar tegelijkertijd nemen de securityrisico’s daarvan toe. Hoewel een man-in-the-middle aanval als het grootste risico wordt gezien, groeit tevens het aantal aanvalsmethoden. Organisaties moeten nog meer de verantwoordelijkheid nemen te waarborgen dat hun mobiele medewerkers overal veilig met het Internet verbonden zijn.”

Het verbieden van het gebruik van hotspots is volgens Konka niet het antwoord. Nadenken over hoe dit soort problemen op te lossen zet meer zoden aan de dijk. Mobiel werken biedt onder de streep namelijk meer kansen dan dat het risico’s oplevert. Let wel, van een medewerker van een bedrijf zoals iPass, dat een wereldwijd SaaS-platform heeft van ruim 57 miljoen hotspots in publieke ruimtes, hadden we niet anders verwacht. iPass biedt namelijk een dienst waarmee de risico’s volgens het bedrijf zelf flink worden ingeperkt.