2min

De Hoge Raad heeft besloten dat een iPad fiscaal gezien een computer is en geen communicatiemiddel. Daardoor vallen alle tablets nu fiscaal gezien onder de noemer computer en bedrijven kunnen de tablets niet langer onbelast verstrekken aan werknemers.

De Hoge Raad doet zijn uitspraak naar aanleiding van een rechtszaak tussen RTL en de Belastingdienst. De Belastingdienst eist van RTL een betaling van 325.000 euro aan loonheffing omdat het 664 iPads heeft verdeeld onder zijn personeel. Volgens de Belastingdienst is een iPad een computer en dus moet er loonheffing over worden betaald.

RTL heeft de zaak nu verloren en zal de loonheffing dus gewoon moeten betalen, tenzij het kan aantonen dat de werknemers de iPads 90 procent van de tijd zakelijk gebruiken. Iets wat waarschijnlijk een enorm moeilijk verhaal gaat worden. Als de iPad een communicatiemiddel was geweest, dan was de eis geweest dat de iPads minimaal 10 procent van de tijd zakelijk worden gebruikt, iets wat veel makkelijker is aan te tonen.

Inmiddels is er alweer nieuwe wetgeving van kracht die mogelijkheden biedt aan werkgevers om hun personeel te voorzien van tablets zonder dat hierover loonheffing hoeft te worden betaald en de tablets gewoon kunnen worden afgetrokken als kostenpost. Bedrijven kunnen zich beroepen op het noodzakelijkheidscriterium, bedrijven moeten dan aantonen dat het personeel de tablet nodig heeft om hun werk uit te oefenen. Daar zit verder geen percentage aan verbonden.

RTL kan zich waarschijnlijk niet op deze wet beroepen omdat het de tablets heeft uitgedeeld voordat de wet van kracht was.