Het gebruik van microservices wordt steeds populairder. Dit constateren onderzoekers van O’Reilly in zijn recente ‘Microservices Adoption in 2020’-onderzoek. Bedrijven omarmen microservices vooral om hun bestaande ‘monolithische’ IT-omgevingen op te breken in kleinere eenvoudiger te beheren en te implementeren IT-diensten. Voor microservices worden in toenemende mate containers ingezet.

Microservices winnen aan populariteit binnen he bedrijfsleven, zo constateert IT-onderzoeker O’Reilly. Volgens het onderzoek heeft inmiddels meer dan 77 procent van het bedrijfsleven microservices omarmd.

De belangrijkste reden voor het inzetten van microservices was het transformeren van de bestaande monolithische IT-omgevingen, systemen, architecturen en applicaties naar meer flexibelere toepassingen en oplossingen. Dit moet bedrijven meer mogelijkheden bieden bij het beheer en zaken als op- en afschalen van capaciteit.

Overstap vaak groot succes

Bijna alle respondenten, zo geven de onderzoekers van O’Reilly aan, zien de overstap naar microservices als een groot succes. Bijna een derde verwacht veel van de technologie te kunnen profiteren, vooral als het gaat om het migreren van hun systemen naar microservices.

De inzet van microservices levert bedrijven vooral meer flexibiliteit op, gevolgd door ‘snel kunnen reageren op veranderende technologie en zakelijke vereisten’. Ook worden meer schaalbaarheid en het vaker kunnen opfrissen van de code als behaalde voordelen genoemd. Opvallen wordt kostenbesparing het minst genoemd, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten.

Micoservices in containers

Het onderzoek keek ook naar in hoeverre microservices als containers worden geïmplementeerd. Van de respondenten geeft driekwart, een overgrote meerderheid dus, aan dat zij met microservices in de vorm van containers een compleet succes hebben geboekt. Twee derde van de ondervraagden heeft met containers sommige van hun microservices uitgerold.

Minder gebruik containers

Wel was het gebruik van containers voor microservices in totaal minder dan eerder onderzoek in 2018, constateert O’Reilly. Volgens de onderzoekers zijn de oorzaken van deze daling onder meer dat bedrijven vaak legacy- of propietarysystemen gebruiken die niet door containers kunnen worden vervangen. Ook is het op de korte termijn vaak goedkoper om microservices niet uit te rollen met containers, maar via database of applicatieservers.

Lees meer