2min

Tags in dit artikel

, ,

Sysdig komt met Cost Advisor. Met de tool kunnen bedrijven de kosten van hun cloudgebaseerde Kubernetes-omgevingen in toom houden.

De kosten van cloudgebaseerde Kubernetes-omgevingen zijn volgens Sysdig voor veel bedrijven moeilijk in te schatten. Uit onderzoek van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) zou blijken dat ongeveer 68 procent van de bedrijven constateert dat de kosten voor hun cloudgebaseerde Kubernetes-omgevingen omhoog gaan. Ook geven ze aan dat ze de kosten moeilijk kunnen beheren. Ze beschikken vaak niet over een duidelijk kostenoverzicht voor dit soort containeromgevingen en kunnen die hooguit inschatten.

Sysdig wil aan dit probleem een einde maken en heeft daarvoor zijn tool Cost Advisor gelanceerd. Deze tool zorgt ervoor dat de kosten van de cloudhosting met die van het daadwerkelijke gebruik van Kubernetes workloads worden gecombineerd. De gecombineerde gegevens worden vervolgens weergegeven in de monitoringstool Sysdig Monitor.

Functionaliteit

Beheerders kunnen met de tool FinOps inzetten voor het maken van best practices rondom kostenbeheersing van cloudgebaseerde Kubernetes-omgevingen. Hiermee kunnen zij binnen hun organisaties een kostendiscipline opleggen waarbij alle teams de kosten in de gaten houden en wanneer nodig daarop ingrijpen.

De tool helpt hiervoor de kosten gedurende de hele tijd in de gaten te houden, uitgaven te koppelen aan nieuwe deployments van Kubernetes-omgevingen en KPI-meetgegevens. Hierdoor kunnen beheerders direct zien welke omgevingen en workloads moeten worden nagekeken.

Andere voordelen

Andere voordelen van Cost Advisor zijn volgens Sysdig onder meer tot 40 procent kunnen besparen op verspeelde bronnen door het directe inzicht in de kosten. Op basis van deze inzichten kan de tool intelligente suggesties geven om deze problemen op te lossen en het uitvoeren van correcties zonder invloed te hebben op de prestaties van de bewuste omgevingen.

DevOps teams krijgen via de tool ook meer inzicht in het actuele gebruik en de kosten van de cloudgebaseerde Kubernetes-omgevingen die zij bij hun leveranciers hebben ondergebracht. Dit kan, zoals eerder aangegeven, ook tot meer kostendiscipline leiden.

Ook kunnen zij op deze manier bepaald hoger gebruik signaleren en de kosten aanpassen voor de volgende factuurronde. Verder kunnen zij met de tool het aantal benodigde DevOps-tools terugbrengen, omdat monitoring en kosteninzicht in een enkele omgeving zijn ondergebracht.

Sysdig Cost Advisor binnen Sysdig Monitor is per direct beschikbaar.