Stichting Brein ziet zijn kans schoon. Ze denken, na een uitspraak van de hoge raad in Utrecht, dat ze nu IP adressen aan persoonsgegevens kunnen koppelen.

Internet provider Lycos heeft de persoonsgegevens van een klant af moeten geven aan een postzegelhandelaar. Dit omdat de klant anoniem de postzegelhandelaar van oplichting beschuldigde. Lycos wilde echter de gegevens niet verstrekken omdat de gegevens "aan een benadeelde alleen onthult worden als er sprake is van evident onrechtmatige uitlatingen of als het gaat om strafbare feiten en politie en justitie de gegevens opvragen".

De hoge raad is in een hoger beroep tot uitspraak gekomen dat deze regel nu niet geldt. Dit komt omdat de postzegelhandelaar schade lijdt. Stichting Brein ziet nu zijn kans schoon en vindt dat de muziek en film industrie ook schade te verduren krijgt, en zij dus ook recht hebben om adres gegevens te achterhalen. Brein hoopt door deze uitspraak weer bij internet aanbieders te kunnen kloppen.

"Dit is een principiële uitspraak, ook voor BREIN" zegt Tim Kuik, directeur van BREIN. "De zaak Lycos-Pessers gaat over de vraag of een benadeelde iemand moet kunnen aanspreken op smaad. Hetzelfde principe gaat op indien BREIN ISP’s om NAW-gegevens van inbreukmakers vraagt, zodat die kunnen worden aangesproken op illegale verspreiding van muziek, film en interactieve software."

Brein heeft deze adres gegevens nodig om mensen aan te klagen die veelvuldig downloaden. Of de rechter anonieme smaad en het downloaden van Mp3’tjes hetzelfde vindt, valt nog te bezien.