In september verzocht Microsoft de Amerikaanse overheid nog om veranderingen, die het zouden toelaten dat Microsoft 20.000 banen beschikbaar kon stellen aan werknemers niet afkomstig uit de Verenigde Staten. Microsoft verzocht daarnaast eveneens om technische opleidingen in eigen land te stimuleren. Vooral het gedeelte over de 20.000 banen voor niet-Amerikanen lijkt voor veel bezorgdheid te zorgen in Amerika.

The Seattle Times laat weten dat een aantal experts en groeperingen er van overtuigd zijn dat Microsoft deze regeling alleen maar wil treffen om goedkopere arbeidskrachten te werven. De buitenlandse werknemers zouden goedkoper zijn dan de Amerikaanse werknemers en over dezelfde kwalificaties beschikken.

Peter Cappelli van de Universiteit van Pennsylvania stelt: "Wat bedrijven als Microsoft lijken te willen, zijn werknemers met vrij specifieke vaardigheden, wie geen training en inwerktijd nodig hebben". Deze werknemers zou Microsoft makkelijker in het buitenland kunnen vinden en zij zouden ook voor minder loon willen werken, waarbij ook nog de kosten voor de trainingen van de Amerikaanse werknemer kunnen worden bespaard.

Microsoft ontkent de claims tegen het bedrijf. "We kunnen simpelweg geen gekwalificeerde Amerikanen vinden voor het opvullen van de vacatures, als we Amerikaanse werknemers kunnen vinden, zullen deze altijd onze eerste keuze zijn".