2min

De toewijzing van een lucratief contract aan Microsoft (waarbij Amazon Web Services werd gepasseerd) is volgens de waakhond van het Amerikaanse Ministerie van Defensie niet gebeurd na inmenging van het Witte Huis. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van de interne waakhond van defensie.

Eind 2019 werd Microsoft gekozen als de partij die het JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure)-contract kreeg, terwijl concurrent AWS de grootste kanshebber leek. Net voor de jaarwisseling probeerde Amazon Web Services het werk voor defensie door Microsoft een tijdelijk halt toe te roepen, waarbij het meende dat Microsoft onterecht de voorkeur had gekregen en AWS was benadeeld. Microsoft zou de voorkeur hebben gekregen omdat president Donald Trump in AWS-CEO Jeff Bezos een politieke vijand ziet.

In het onderzoek van de waakhond van het Ministerie van Defensie komt echter naar voren dat defensie geen externe druk heeft gekregen om Microsoft te kiezen als partij om de systemen van het Pentagon te moderniseren (een project waarbij een bedrag van zo’n tien miljard dollar is gemoeid). Wel plaats het daarbij een kanttekening, namelijk dat bepaalde defensie-officials geen uitspraken wilden doen over de communicatie over het JEDI-contract tussen henzelf en het Witte Huis.

Amazon trekt onderzoek in twijfel

Het bewijs dat wel werd verzameld, zou aantonen dat het Witte Huis geen inmenging heeft gehad in de toewijzing van het contract aan Microsoft, maar ‘we weten daarbij niet alles over de communicatie tussen de officials van de regering en het Ministerie van Defensie’, aldus het rapport. Een conclusie die door Amazon Web Services dan ook in ontvangst wordt genomen met de nodige vraagtekens:

“Het zegt niets over de gronden waarop het contract is toegewezen, waarvan we weten dat ze zeer discutabel zijn gezien de recente uitspraak van de rechter. Het niet willen meewerken door het Witte Huis is wederom een poging om een transparante gang van zaken te voorkomen in de toewijzing van het JEDI-contract. ‘

Vorige maand riep AWS nog op om de uitgeschreven tender voor het JEDI-contract opnieuw uit te schrijven, waardoor zij én Microsoft met een schone lei een voorgesteld contract kunnen indienen. Dat in plaats van de optie die eerder werd gehanteerd, namelijk het mogen wijzigingen van kleine onderdelen van het ingediende contract. Hierbij zou Microsoft worden voorgetrokken (volgens AWS), omdat de elementen die gewijzigd mogen worden, in het voordeel zijn van die partij.