2min Security

Grote bedrijven lekken steeds vaker gevoelige data

Grote bedrijven lekken steeds vaker gevoelige data

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat grote bedrijven steeds vaker te maken hebben met datalekken. Vooral bij bedrijven met meer dan 250 werknemers vinden relatief vaker dataonthullingsincidenten plaats.

De statistieken zijn het resultaat van een meerjarig onderzoek van het CBS naar het ICT-gebruik van bedrijven en worden weergegeven in de Cybersecuritymonitor 2020.

Relatief veel interne incidenten

Het onderzoek laat zien dat in 2019 bij een kwart van de bedrijven met meer dan 250 werknemers gevoelige gegevens werden gelekt als gevolg van een intern incident. Hierbij werd data gelekt door het eigen personeel, door bijvoorbeeld het kwijtraken van een usb-stick. In 2016 hadden met 16 procent relatief minder grote bedrijven te maken met een intern incident.

Ook hadden meer bedrijven in 2019 te maken met dataonthullingen als gevolg van een aanval van buitenaf. In 2016 had 6 procent van de bedrijven te maken met een aan een aanval gerelateerd lek, vergeleken met 4 procent in 2019. Bij kleinere bedrijven zijn de cijfers stabiel gebleven. Zo heeft 2 procent van de bedrijven met tien tot vijftien werknemers door de jaren heen te maken met een datalek als gevolg van een hack. Bij bedrijven waar maar twee tot tien mensen werken, is het percentage op 1 procent blijven staan.

Meeste datalekken in de zorg

Het onderzoek van het CBS laat ook zien dat datalekken relatief vaak plaatsvinden in de zorgsector. In 2019 had 6 procent van de bedrijven in de zorg te maken met een intern incident, terwijl er bij 1 procent sprake was van een lek met een externe oorzaak. Ook in de ICT-sector vonden in 2019 relatief vaak onthullingsincidenten plaats. Hier had 4 procent van de bedrijven te maken met lek door het eigen personeel. Aan de andere kant vond bij 3 procent van de bedrijven een incident plaats met een externe oorzaak.

Verder is het aantal ICT-incidenten door uitval van systemen of datavernietiging de afgelopen vier jaar juist afgenomen. In 2016 had 24 procent van de bedrijven te maken met een datavernietigingsincident door een aanval van buitenaf. Dit was in 2019 nog maar 6 procent. Ook hadden minder bedrijven in 2019 te maken met uitval van ICT-systemen door een hack. De percentages voor 2019 en 2016 zijn respectievelijk 11 en 23 procent.