Abonneer je gratis op Techzine!

De werkloosheid onder automatiseringspersoneel is in de maand mei wederom iets opgelopen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in die beroepsgroep dat zich bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft gemeld, steeg met 1,1 procent van 13.174 in april 2003 naar 13.318 in mei van dit jaar. Hoewel de werkloosheidsstijging onder ICT’ers in de afgelopen maand sterker is dan het landelijk gemiddelde van 0,1 procent, lijkt de explosieve groei van het aantal werklozen in de ICT iets af te zwakken. In april steeg de werkloosheid onder automatiseringspersoneel nog met 2,2 procent ten opzichte van de maand ervoor.

Het totaal aantal werklozen in ons land is in mei ten opzichte van april vrijwel gelijk gebleven. Het werkloosheidspercentage bleef vorige maand steken op 7,9. Traditioneel daalt de werkloosheid in het voorjaar door een toename van het seizoenswerk. In mei steeg het aantal werklozen dat bij het CWI staat ingeschreven met 300 tot 590.300. In dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal werklozen nog met 6300.