1 min

Het kabinet maakt werk van het terugdringen van het tekort aan ICT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt en zet hiervoor een subsidiebedrag van 123 miljoen euro uit. Het geld zal beschikbaar zijn voor 15 geselecteerde publieke-private samenwerkingsverbanden.

Volgens het kabinet is het nodig dat in Nederland meer geschoolde ICT’ers op de arbeidsmarkt komen. Het huidige tekort aan ICT-medewerkers moet worden teruggedrongen, vooral vanwege de duurzame economische groei die het kabinet tot 2030 wil realiseren.

Denk hierbij aan de energietransitie, maar ook aan het opleiden van meer jongeren voor de regionale arbeidsmarkt of het inzetbaar houden van medewerkers in het regionale bedrijfsleven door om-of bijscholing. Daarnaast moeten er meer ICT’ers komen om de innovatiekracht in het mkb te stimuleren.

123 miljoen euro beschikbaar

Voor de opleiding van ICT’ers trekt het kabinet tot 2030 nu 123 miljoen euro aan subsidie uit. In een later stadium wordt dit bedrag opgehoogd tot het bedrag van 210 miljoen euro dat eerder aan publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs is toegekend. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds dat 20 miljard euro beschikbaar heeft voor duurzame economische groei.

De vijftien publiek-private consortia die nu de pot van 123 miljoen euro mogen verdelen, zijn geselecteerd op de belangrijke voorwaarde dat hun opleidingsplannen, de zogenoemde pps’en, deels worden bekostigd door financiering uit andere bronnen. Denk hierbij aan gemeentes, het bedrijfsleven of het onderwijs.

Het plan van het kabinet moet in 2030 in totaal ongeveer 1 miljoen nieuwe ICT-medewerkers hebben opgeleverd.

Lees ook: Kabinet komt met plan om techsector te bemoedigen