De gehele stad Groningen krijgt begin 2011 een WiFi-verbinding. Te samen met Hoogkerk. Het netwerk moet in oktober van dit jaar al klaar zijn, maar zal pas vanaf 2011 gaan werken. Hiervoor zijn gisteren contracten getekend.

Het project wordt in goede banen geleidt door de stichting Draadloos Groningen. Deze stichting bestaat uit de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen. Men kiest ervoor om geen Hotspot-netwerk te maken, maar een echt WiFi-netwerk. Hiermee is het vrijwel de eerste stad die op een dergelijk grote schaal een WiFi-netwerk beschikbaar maakt.

Omdat Draadloos Groningen de gehele stad omvat zijn de toepassingsmogelijkheden groot. Denk bijvoorbeeld aan locatie-onafhankelijke toegang tot informatie, aan toegang tot eigen instellingsnetwerken voor de onderwijsinstellingen en aan toeristische informatie voor bezoekers van de stad. Daarnaast moet het draadloos netwerk nadrukkelijk een testbed worden voor nieuwe toepassingen zoals het opvangen van sensorinformatie en locatieafhankelijke toepassingen en beheer op afstand. Met deze wel stap wil Groningen uitgroeien tot een ‘knooppunt van kennis’.