Een nieuwe organisatie die luistert naar de naam SOS Internet, doet zijn intrede. Deze organisatie heeft als doelstelling om de belangen van internetters te vertegenwoordigen. De directe aanleiding voor de oprichting is de rechtszaak rondom The Pirate Bay.

SOS staat in deze context niet voor ‘Save Our Souls’, maar voor Steunfonds Open en Stabiel Internet. De organisatie is van mening dat het blokkeren van websites een grote impact voor de gehele internetcommunity heeft. SOS Internet stelt dat providers als een soort controleur fungeren en ieder ‘internetpakketje’ moeten controleren of het niet naar een verboden bestemming leidt. Dit brengt de nodige complexiteit en instabiliteit met zich mee, zo zegt de organisatie.

De organisatie heeft als doel om het belang van Nederlandse internetters te vertegenwoordigen. Dit wil ze bereiken door het publiek, de politiek en de rechterlijke macht te informeren over de werking van het internet en de implicaties van websiteblokkades. Daarnaast wil de organisatie zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen om degelijk (wetenschappelijk) onderzoek en andere activiteiten te ontplooien. Het financieren van rechtszaken is niet wat de organisatie voor ogen heeft, zo benadrukt SOS Internet.

Marleen Stikker, een van de initiatiefnemers, is niet te spreken over het vonnis van de Haagse rechtbank in de zaak tussen Stichting Brein en de internetproviders Ziggo en XS4All. "De impact van de maatregelen zoals die zijn opgelegd is onevenredig schadelijk. Internet neemt een centrale rol in in onze samenleving, en dit is vragen om problemen. We kunnen de verantwoordelijkheid voor het wegnemen van deze dreiging niet alleen bij juristen van twee ondernemingen leggen."

Als eerste actie wil SOS Internet de belangen van Nederlandse internetgebruikers vertegenwoordigen in de lopende rechtszaak tussen Stichting Brein, Ziggo en XS4All. In de toekomst wil de organisatie zich met meerdere rechtszaken bemoeien: volgens de initiatiefnemers is het een kwestie van tijd voordat deze zich zullen aandienen. Op donderdag 23 februari vindt de officiële lancering plaats in het Anatomisch Theater van Waag Society.