7min

Tags in dit artikel

, ,

Een bedrijf dat is opgericht om steeds minder te gaan verkopen, maar dat toch moet groeien. Dat vloekt natuurlijk met alle economische wetten, maar het is wel het doel van energieleverancier Qurrent. Om bij te dragen aan de verduurzaming van de energiemarkt wil het bedrijf in de komende jaren doorgroeien naar 500.000 klanten. Dat kan alleen als de achterliggende systemen meegroeien. “Snelle groei betekent strengere eisen aan de infrastructuur”, weet Qurrent-directeur Denis Slieker.

De mensen van Qurrent hebben een missie. Ze verkopen energie, maar doen dat het liefst zo weinig mogelijk. Liever lichten ze hun klanten in over energiebesparing, isolatie en het opwekken van eigen stroom. Of ze betrekken hen bij nieuwe projecten, zoals het opzetten van wind- en zonneparken. Bij die missie staat het bedrijf nu op een belangrijk punt in zijn ontwikkeling: de groene voorhoede van de bevolking is bereikt. De voorvechters en early adopters van groene energie zijn klant bij Qurrent of bij andere groene energie initiatieven. Nu is het zaak de massa te overtuigen van de noodzaak van schone energie.

Qurrent wil groeien: van nichespeler naar mainstream leverancier. Het huidige aantal van 125.000 klanten moet de komende vier jaar verviervoudigen. Om die reden is Qurrent dit seizoen hoofdsponsor van Feyenoord. Maar minstens zo belangrijk is dat de interne processen worden geoptimaliseerd. De komende jaren zet Qurrent in op innovatie, business intelligence en operational excellence.

Het bedrijf verzamelt gegevens via de Qbox, hun slimme energiemonitor, en wil deze gegevens gebruiken om hun klanten beter te adviseren en bedienen. Tegelijk wil het in de sterk competitieve energiemarkt de business zo efficiënt en intelligent mogelijk inrichten. Omdat Qurrent het beheer van de IT-systemen die dit mogelijk maken niet als kerntaak beschouwt, zocht het een partner die beide doelstellingen kon helpen realiseren.

De uitdaging

Voor een bedrijf met groene doelstellingen is energie een vreemd product: als er meer van verkocht wordt, is dat goed voor de kas van de leverancier, maar niet voor het milieu. Qurrent vond dan ook dat verdienen aan energie een perverse prikkel zou zijn. Het bedrijf verkoopt daarom stroom en gas tegen inkoopprijs en verdient alleen aan het maandelijkse vastrecht dat iedere gebruiker betaalt, ongeacht de leverancier. Denis Slieker: “Met deze relatief lage inkomsten is het van belang dat we een hyperefficiënte organisatie creëren, waarbij we processen maximaal automatiseren. Anders kunnen we de boel niet draaiend houden.”

Het model van Qurrent is weliswaar schaalbaar, maar in deze groeifase is het belangrijk dat ook de processen toekomstbestendig worden ingericht. Tot voor kort lag het IT-beheer bij een kleine partij. Qurrent groeide veel harder dan dit bedrijf kon bijhouden en daardoor dreigde er scheefgroei. De downtime was voor een professionele organisatie simpelweg te hoog, oordeelde de directie, met verschillende soms grote storingen per jaar. IT-diensten moeten in principe altijd beschikbaar zijn.

Van energieleverancier naar datafabriek

Daarnaast transformeert het bedrijf meer en meer van energieleverancier naar datafabriek. Data-analyse is een hot item voor het energiebedrijf. De Qboxen leveren ongelooflijk veel gegevens, die staan te springen om geanalyseerd te worden. Zo kijkt Qurrent naar de mogelijkheid om te kunnen voorspellen welke klanten wanneer contact met het bedrijf gaan opnemen, welke klanten mogelijk interesse hebben in energiebesparing, of juist in het zelf opwekken van energie. Zo wil het bedrijf de klant beter in beeld krijgen, om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Qurrent zocht een partner die de organisatie beter kon voorbereiden op de hoge maar onregelmatige vraag naar rekenkracht die kenmerkend is voor Big Data initiatieven.

Samenwerken met een partner

“We kunnen wel roepen dat we een energieleverancier zijn, maar IT wordt steeds belangrijker”, zegt Alexander van Meeuwen, IT-manager van Qurrent. “We hebben partner gevonden, Solvinity, die strategisch meedenkt. Ze innoveren zelf heel veel. Ze weten dat data en klantgegevens belangrijk onderwerpen voor ons zijn. Als er iets speelt rond datawarehousing en business intelligence, dan komen ze proactief naar ons toe.”

Die samenwerking is anders dan Qurrent aanvankelijk voor ogen had. In eerste instantie dacht het bedrijf genoeg te hebben aan een ‘dozenschuiver’: een leverancier die zijn product naar binnen schuift en weer vertrekt. Bij de start van de zoektocht naar een nieuwe partner heeft Qurrent eerst een pakket aan eisen en wensen laten opstellen door een externe adviseur. Daarna werd een flink aantal partijen uitgenodigd om te presenteren welke plannen zij hadden met het energiebedrijf. Slieker: “Solvinity heeft de flexibiliteit om zich te verplaatsen in een kleine club zoals de onze, maar ze zijn tegelijkertijd groot en solide genoeg om de kwaliteit te kunnen waarborgen.”

Cloud-gebaseerd of niet?

Qurrent kwam in eerste instantie alleen met een hosting-vraag. Het bedrijf heeft een aantal zelfontwikkelde applicaties en een aantal applicaties van verschillende leveranciers. Die wilde het bedrijf zo goed mogelijk laten samenwerken, zodat data beter uitwisselbaar wordt. Ook de performance kon beter. Tijdens de introductiegesprekken liet Solvinity dan ook bewust open of de nieuwe oplossingen volledig cloud-gebaseerd moesten zijn of niet.

Alle partijen waarmee Qurrent sprak, mochten hun visie op de beste oplossing presenteren. De één kwam met een complete hardware-oplossing, de ander zat helemaal in de cloud en weer anderen, waaronder Solvinity, introduceerden een meer hybride model. Daarbij viel helderheid van de stukken van Solvinity positief op. Slieker: “Het verhaal moet wel overkomen. Ik heb bij anderen ook stukken gelezen waarbij ik na twee alinea’s al afhaakte omdat ik het niet meer begreep.”

In de oplossing die Solvinity voorstelde, hoeft Qurrent zelf vrijwel niets meer aan IT-beheer te doen. Het beheerteam zit bij Solvinity en is niet fysiek aanwezig bij Qurrent. Van Meeuwen: “Ook met hen kunnen we goed schakelen. We geven regelmatig presentaties over waar we staan, zodat het Solvinity-team steeds meer gevoel krijgt bij onze business. Dan horen ze ook welke vragen wij hebben. Kennisdelen en elkaar leren kennen is belangrijk.”

Wat heeft het opgeleverd?

Behalve een soepel draaiend platform, levert de samenwerking met Solvinity voor Qurrent ook veel inzicht op. De overstap naar een grotere leverancier, die alles documenteert en vastlegt in protocollen, was goed voor het bedrijf, benadrukt Slieker. Het schept duidelijkheid en waarborgt de kwaliteit. “Wij gedragen ons als een startup. Wat we vandaag bedenken, moet morgen draaien. Daarin vinden we elkaar steeds beter. Geven en nemen, aftasten en elkaar leren kennen. Wij hebben geleerd dat we zaken moeten inplannen, terwijl we gewend waren de waan van de dag te volgen.”

Qurrent heeft leren communiceren, vinden Slieker en Van Meeuwen. Dat moet op alle lagen en niveaus. Slieker: “Als je niet communiceert, ga je uit van je eigen aannames. Dan gaat het mis.”
Het bedrijf verdiept zich steeds meer inwaarbij het intensief wil samenwerken met partners. Met Solvinity worden daarvoor gezamenlijke doelen gedefinieerd, zoals schaalbaarheid, de stabiliteit van klantengroei en de kwaliteit van uptime.

Integrated Delivery

Nu de partners dit gerealiseerd hebben, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Qurrent wil bijvoorbeeld graag werken met Continuous Deployment, waarbij doorlopend ontwikkeld wordt en verbeteringen meteen kunnen worden doorgevoerd. Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) zijn belangrijke uitdagingen voor bedrijven waarin development binnenshuis plaatsvindt en operations is uitbesteed, zoals bij Qurrent.

Voor dergelijke situaties heeft Solvinity een eigen methodiek ontwikkeld die Integrated Delivery wordt genoemd. Dit door Solvinity ontwikkelde model brengt een dialoog op gang tussen ontwikkelaars en operations om de delivery te versnellen, maar ook om te kunnen garanderen dat de uiteindelijke oplossing net zo veilig en schaalbaar is als de klant voor ogen had. Het Integrated Delivery model zorgt voor een betere en effectievere development-organisatie, die in staat is sneller de software te leveren waar de business uiteindelijk zijn geld mee verdient.

De Qurrent-omgeving wordt gehost op het Solvinity Private Cloud Platform. Naast reguliere hosting functies worden de IIS/.Net sites en SQL databases gehost op het Windows Azure Pack (WAP) van Solvinity. WAP stelt Qurrent in staat zelf sites en databases aan te maken. Een overgang van WAP naar Azure (Public cloud) is op termijn mogelijk, als blijkt dat dit voor Qurrent additionele voordelen oplevert. Hiervoor zijn Solvinity en Qurrent met workshops bezig die een nieuw fundament voor de groei van Qurrent moeten ondersteunen.

Leermomenten

Intensieve trajecten zoals deze, die diep ingrijpen op de organisatie, leveren altijd inzichten op waar collega’s in een vergelijkbare positie hun voordeel mee kunnen doen. Qurrent directeur Denis Slieker raadt bijvoorbeeld sterk aan vooraf alle informatie over zelfgebouwde systemen nauwkeurig te documenteren. “Daar heb je veel plezier en tijdwinst van als een nieuwe IT-partner aanschuift.”

Een andere tip is ervoor te zorgen dat vanaf dag één een dedicated projectleider klaarstaat die de communicatie stroomlijnt. “Dit heeft Qurrent in eerste instantie niet gedaan en daardoor is er vertraging opgetreden in het proces”, vindt Slieker. Om dit te stroomlijnen heeft Solvinity voorgesteld de communicatie op drie niveaus te voeren: een jaarlijks overleg met de directies, een kwartaaloverleg over strategie en dagelijks contact over development en lopende zaken.

Beide partijen benadrukken dat het heel belangrijk is om regelmatig bij elkaar over de vloer te komen. Niet alleen om elkaars cultuur te leren kennen, maar ook om de achterliggende vragen bij de klant te herkennen. De teams hebben bijvoorbeeld gezamenlijk een kookworkshop gedaan om elkaar goed te leren kennen. Zo werd een solide basis gelegd voor de verdere samenwerking.

Sinds Solvinity bij Qurrent gestart is, is het aantal klanten verdubbeld, terwijl de beschikbaarheid van de databases en de prestaties van de systemen alleen maar zijn gestegen. Dat is het schaalvoordeel dat Solvinity heeft kunnen brengen. Qurrent wilde bestaande systemen optimaliseren en tegelijkertijd nieuwe diensten toevoegen. Door goed overleg en door alle processen stap voor stap te doorlopen, kon deze uitdaging worden opgelost.

Er verscheen op YouTube ook een video over de samenwerking met Solvinity, die je hieronder kunt bekijken.

Dit is een ingezonden bijdrage over een case study over de samenwerking tussen Qurrent en Solvinity. Via deze link vind je meer informatie over Solvinity en via deze link over Qurrent.