4min

De afgelopen 30 maanden hebben supply chain bedrijven geworsteld met kosten, kwaliteit en leveringen – de drie pijlers van elke goed presterende supply chain. En dat is nog niet afgelopen, dus is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat de supply chain zo weerbaar mogelijk is. Het doel is om uw bedrijf te helpen bij het blijven voorzien in dringende behoeften en om groei op de middellange en lange termijn zeker te stellen.

Er moet zowel strategisch als tactisch nagedacht worden om te begrijpen waar je nu staat en waar je naar toe wilt. Dit is veelomvattend, van de relaties die je hebt met partners, de kennis die je hebt over de productie en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de duurzaamheids- en andere sociale doelstellingen van het bedrijf. Als je naar de lange termijn kijkt, moet de strategie die over vijf jaar ingevoerd wordt niet alleen de verwachte groei van het bedrijf ondersteunen, maar er ook voor zorgen dat er tactieken zijn ingebouwd om de risico’s te beperken.

Vooral voor snelgroeiende bedrijven zijn de volgende punten belangrijk. Elk 12-maandenplan is van nature zeer tactisch, met slechts enkele strategische aspecten. De 12- tot 36-maanden visie zou ‘stra-tactisch’ moeten zijn: tactisch maar met een strategie om de kloof te overbruggen die hoort bij het ontwikkelen van meer volwassen processen. In de periode van drie tot vijf jaar is er een visionaire blik nodig rond de vraag waar je wilt zijn met belangrijke klanten, denk aan must-haves versus nice-to-haves. Hieronder zijn enkele belangrijke elementen voor een ‘schokbestendige’ strategie.

Samenwerking binnen de supply chain

Het ontwikkelen van sterke relaties met zowel upstream- als downstreampartners en met klanten is van cruciaal belang. Luister actief naar leveranciers om de communicatie en samenwerking te vergemakkelijken. Het kan ook helpen om te praten met vakgenoten die werken bij klanten in de supply chain. Zo krijg je een beter inzicht in wat er bij hen gebeurt, wat hun behoeften en wensen zijn, wat hun zorgen zijn en welke informatie zij nodig hebben om hun eigen teams gerust te stellen. Een bijkomend voordeel voor uw collega’s in sales: door dit niveau van zichtbaarheid kan uw bedrijf beter inspelen op de product- en servicebehoeften van klanten.

De mentaliteit om altijd op zoek te gaan naar de nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie

Deze eigenschap moet gestimuleerd worden in je team. Het van dichtbij observeren van processen is een goede manier om nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie te vinden, omdat je dan dingen ziet die anderen missen. Het kan zo simpel zijn als iemand ter plekke vragen: “Waarom gaat dit product van hier naar daar en weer terug? Waarom kan dat niet op één plek blijven?” Het identificeren van kleine efficiëntieverbeteringen kan echt bijdragen aan de optimalisatie van de gehele supply chain.

Breng tactiek in evenwicht met visie

Zelfs als we rekening houden met onvoorziene omstandigheden zoals de pandemie, waardoor we ons dringend moesten concentreren op het tactische, vereist elke volwassen supply chain-strategie een gezond evenwicht tussen tactiek en visie. Dag in dag uit moeten de technieken voor prestatiemeting en management aangescherpt worden. Tegelijkertijd is het de taak van het managementteam om vorm te geven aan de richting die ingeslagen wordt en om de KPI’s voor succes te bepalen. Je kan misschien heel hard rijden, maar als je niet weet waar je naartoe gaat, is je snelheid niet echt relevant.

Meer aandacht voor het beperken en beheren van risico’s

Scenarioplanning – nadenken over “als X gebeurt, hoe gaan we dan reageren?” – is een waardevolle exercitie waarde die kan zorgen voor meer weerbaarheid . Een bedrijfscontinuïteit- of calamiteitenherstelplan opstellen en denken dat het daarmee klaar is, is natuurlijk niet verstandig. Dat soort plannen moet voortdurend up-to-date gehouden worden. Wil je er het meeste uithalen, zie het dan als een soort ‘levend’ document: als er een grote ramp is, heb je niet veel aan een verouderd document uit de la.

Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid

Prioriteit geven aan milieu- en sociale aspecten van de supply chain-strategie kan de organisatie aanzienlijk helpen bij het nakomen van haar verplichtingen, bijvoorbeeld door te zorgen dat werknemers op correcte, ethische wijze worden behandeld. Het is ook goed voor de bottom-line. Zet bijvoorbeeld in op nearshoring-strategieën die toelevering dichter bij de vraag houden. Dat heeft diverse voordelen, bijvoorbeeld minder verstoringen, minder logistiek rond het transporteren van producten en het verminderen van de CO2-uitstoot/impact op het milieu. Het inkorten van de supply chain kan ook een katalysator zijn voor bijvoorbeeld het herontwerpen van productverpakkingen, om zo recycling en hergebruik te bevorderen.

De pandemie heeft iedereen ertoe gedwongen om de impact van langere levertijden voor producten en van last-minute annuleringen van leveranciers onder de loep te nemen. Het is nog niet eerder zo complex geweest om te voorzien in de groeiende behoeften van klanten. Het creëren en in stand houden van een sterke en flexibele supply chain-strategie kan ervoor zorgen dat uw bedrijf in een sterke positie komt om eventuele nieuwe tegenslagen op te vangen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pure Storage. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.