Industrie: hoe de energieschok de big data transitie versnelt

Industrie: hoe de energieschok de big data transitie versnelt

Al tijden geleden geïnitieerd door de meeste grote industriële bedrijven, heeft het gebruik van Big Data de afgelopen twee jaar een ongekende stroomversnelling doorgemaakt. De hernieuwde belangstelling en investeringen zijn deels te danken aan de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar vooral ook aan macro-economische factoren, zoals de energiecrisis.

Big data staan al lang centraal in discussies over de industrie van de toekomst, met name als een belangrijke factor voor het optimaliseren van werkprocessen. Door iedereen in staat te stellen slimmer te werken, onder andere door toepassing en verruiming van het analytische vermogen, is een aanzienlijke productiviteitsgroei mogelijk. Tegelijk zorgt het voor een beter strategisch inzicht in de bedrijfsactiviteiten. Hoewel dat aspect nog steeds relevant is, wordt energieconsumptie als een erg belangrijke indicator gezien. De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen bedreigen de marges van de bedrijven die veel energie verbruiken. Geconfronteerd met die stijgingen worden data en gerelateerde gegevens nu ingezet om energiebesparingen te realiseren met behoud van prestatienormen en een voldoende mate van innovatie.

MVO-regelgeving onderstreept de noodzaak

Economische beperkingen alleen al zouden genoeg kunnen zijn om een dergelijke versnelling in investeringen teweeg te brengen. Maar dit wordt nu versterkt door de toenemende wettelijke eisen op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheden. De verplichting om koolstofvergunningen te kopen op de Europese quotamarkt is geleidelijk uitgebreid naar nieuwe industrieën. Daarnaast worden bedrijven ten gevolge van de aanscherping van de energiebesparingsplicht sinds 1 juli 2023 gedwongen om concrete acties te ondernemen om hun energieverbruik en de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen.

Nieuwe toepassingen voor energie-efficiëntie

Tegen deze achtergrond wordt Big Data steeds belangrijker. Vooral toepassingen die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik van productieprocessen en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen winnen aan populariteit. Een van deze toepassingen wordt benoemd onder de term Digital Twin. Door producten, apparatuur en zelfs productielocaties te modelleren, rekening houdend met duizenden parameters en materiaalgegevens, stelt een Digital Twin ons in staat om nauwkeurig de energie-effecten te beoordelen op basis van wijzigingen die in de processen wordt toegepast. Is het beter om te kiezen voor robuustheid of juist gewichtsbesparing? Isolatie of een lage luchtweerstand? En wat is de impact van dergelijke keuzes als die worden verdeeld over de gehele levenscyclus van het product?

Oplossingen voor energiebeheer koesteren

Als onderdeel van deze overgang naar energieduurzaamheid wordt Big Data ook gebruikt om energiebeheeroplossingen of EMS (Energy Management Software) te voeden. De algoritmen daarvan zijn in staat zijn om duizenden verbruiksstromen in real-time te analyseren. Dankzij een gedetailleerd overzicht van alle verbruikspunten kan deze anomalieën opsporen en optimalisaties voorstellen die zich vertalen in onmiddellijke besparingen.

Geen terugkeer naar overvloed

In een situatie waarin fossiele brandstoffen steeds schaarser en duurder worden, en daarnaast fabrikanten steeds meer onderhevig zijn aan economische regelgeving, is investeren in Big Data en gerelateerde toepassingen daarom niet langer een optie, maar een noodzakelijke en strategische route om te kunnen innoveren.

Dit is een ingezonden bijdrage van PTC. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.