2min

Aerohive Networks schrijft in een persbericht over de introductie van het cloud-gebaseerde Comparative Analytics. Met de oplossing voor zakelijke netwerken kunnen organisaties de prestaties van hun netwerkinfrastructuur en clients anoniem vergelijken met die van organisaties met een vergelijkbare omvang in dezelfde of een andere sector.

Zo wil de leverancier van netwerkoplossingen zijn klanten proactief laten vaststellen op welke aspecten ze de focus moeten leggen in hun optimalisatie. Aerohive geeft aan dat het meetbaar maken en kwalificeren van de operationele effectiviteit van access points binnen bedrijfsnetwerken altijd een heikel punt geweest is. Dit vanwege de schommelingen in het gebruik en de vraag naar bandbreedte en de afstand tot IT-bronnen.

Met Comparative Analytics zet Aerohive de cloud in om IT-professionals infrastructuur- en client-parameters accuraat en volledig anoniem te vergelijken. De oplossing moet anderzijds een antwoord geven op de vraag hoe de operationele effectiviteit kan worden vergeleken met die van andere bedrijven met een vergelijkbare omvang in dezelfde of een andere sector. Organisaties kunnen nagaan of deze parameters na verloop van tijd verbeteren of verslechteren.

Ambitie

De nieuwe Aerohive-oplossing wordt momenteel uitgerold en zal in de loop van 2018 worden uitgebreid en verbeterd. Aanvankelijk richt Comparative Analytics zich op kernparameters voor draadloze netwerken zoals het bandbreedteverbruik, het aantal unieke clients en het aantal niet optimaal presterende clients. Later komen er de volgende parameters bij:

 • Wifi – geslaagde verbindingen
 • Wifi – gemiddelde RSSI
 • Wifi – gemiddelde uptime
 • SD-WAN – gemiddelde uptime
 • SD-WAN – latency
 • SD-WAN – doorvoersnelheid
 • SD-WAN – pakketverlies
 • Switches – gemiddelde uptime
 • Switches – bandbreedtepercentage
 • Switches – totaal bandbreedteverbruik
 • Switches – gebruikte versus ongebruikte poorten
 • IoT – profilering van alle IoT-apparaten binnen de omgeving

Verder benadrukt Aerohive dat naast bedrijven ook de channel partners en Managed Service Providers (MSP’s) te maken krijgen met de voordelen van Comparative Analytics. Dankzij de groeiende hoeveelheid data en de bijbehorende inzichten kunnen die laatste twee partijen netwerkprestaties proactief beheren. Zo kunnen zij diensten met meer toegevoegde waarde leveren en hechtere banden met klanten aangaan, sluit Aerohive af.