2min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft ziet nog steeds berichten in de media verschijnen met een onjuiste weergave van de juridische actie die Microsoft Corporation momenteel onderneemt tegen het gebruik van Lindows als naam voor besturingssysteem- en andere softwareproducten. Microsoft is van oordeel dat het gebruik van de naam Lindows voor software een inbreuk is op het geregistreerde merk Windows. Lindows is gebaseerd op Linux, maar er zijn vele op Linux gebaseerde besturingssysteemproducten op de markt onder een naam die geen verwarrende gelijkenis vertoont met Windows. Microsoft heeft daar geen claims tegen lopen op grond van het handelsmerk. De zaak in Nederland is gebaseerd op inbreuk op het Benelux-merk Windows, dat al sinds 1991 is geregistreerd.

Microsoft Corporation onderneemt juridische actie op basis van het merkenrecht dat lokaal van toepassing is. Eigenaars van een merk hebben over het algemeen de verplichting om redelijke inspanningen te verrichten om hun rechten te doen gelden. Wanneer Microsoft geen actie zou ondernemen tegen een getrouwe imitatie van zijn Windows-merk dat voor rechtstreeks concurrerende producten wordt gebruikt, zou dat een negatief effect kunnen hebben op Microsofts merkrechten. Microsoft heeft afzonderlijke merkrechten in de Benelux en in andere landen, en onderneemt in het kader van de lokale wetgeving de nodige stappen om inbreuk en mogelijke verwarring van consumenten te stoppen.

"Merken zijn van enorme waarde voor iedere onderneming. Merkeigenaren hebben daarom geen andere keuze dan hun merk zo goed mogelijk te beschermen. De vermaarde investeerder Warren Buffet heeft ooit gezegd dat men van Coca Cola de fabrieken kan afnemen en zelfs de geheime formule, maar dat het bedrijf dan toch vrijwel zijn volledige waarde blijft behouden zolang het merk in bezit blijft," zegt Roland M. van Kralingen, mede-oprichter en directeur van merkspecialist de Positioneringsgroep en auteur van het boek Superbrands over het fenomeen van het moderne merk en de ontwikkeling ervan.

Windows is als merk voor Microsoft van grote waarde en daarom is actie tegen het gebruik van de naam Lindows voor software onvermijdelijk. Daarin is Microsoft overigens niet uniek. Jaarlijks komen er wereldwijd talloze zaken over het misbruik van merknamen voor de rechter.

Deze zaak betreft niet alleen de waarde van merknamen maar ook het belang van consumenten. Het hanteren van de naam Lindows voor besturingssysteem- en softwareproducten zal voor deze gebruikersgroep waarschijnlijk verwarrend zijn, aangezien de naam Lindows zeer sterk lijkt op de merknaam Windows. Door die gelijkenis zouden consumenten bijvoorbeeld Lindows kunnen aanschaffen in de overtuiging dat het hier een Microsoft-product betreft, of een product van een onderneming die op een of andere manier met Microsoft verbonden is of door Microsoft wordt gesteund.

Daarnaast is Microsoft van oordeel dat het gebruik van Lindows afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Windows-merk, dat Microsoft de afgelopen twintig jaar met veel inspanning heeft opgebouwd en dat wereldwijd het vertrouwen van miljoenen klanten geniet.