1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Tegenwoordig zijn er verschillende energieleveranciers. Het is daarom belangrijk dat de informatie die op hun websites staat duidelijk en overzichtelijk is. Het is immers ook een manier van het bedrijf promoten en het geeft vaak een eerste indruk bij nieuwe en toekomstige klanten. Helaas blijkt dat sommige websites niet helemaal in orde zijn.

Afgelopen maanden heeft de NMa (de Nederlandse Mededingingsautoriteit) onderzoek gedaan naar de websites van 32 energieleveranciers in Nederland. Een punt wat vooral kritisch onderzocht werd, is de duidelijkheid van de tariefinformatie. Hierbij werd vooral gekeken of de bijkomende kosten, zoals energiebelasting, voor afname van gas en elektriciteit duidelijk beschreven staan. Dit moet immers duidelijk zijn voor de consument. Ook zouden verschillende energieleveranciers meer aandacht moeten besteden aan de informatie over opzegvergoedingen, in plaats van deze te verwerken in de welbekende kleine letters.

Uiteindelijk kan de NMa tot de conclusie komen dat bij sommige websites al verbetering in zicht is, terwijl over het algemeen de websites aan verbetering toe zijn. De desbetreffende energieleveranciers zijn op de hoogte gebracht en deze dienen voor half juli dit jaar verbeteringen zichtbaar te maken. Dit alles gebeurt door een toezichthouder van de NMa , welke actie zal ondernemen als energiebedrijven weigeren hun websites te verbeteren.