Europese internetproviders kunnen in de strijd tegen illegale downloads onder voorwaarden gedwongen worden gebruikersgegevens van illegale downloaders af te staan. Dit geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) aan in een zaak tussen het Cypriotische Mircom en de Belgische internetaanbieder Telenet.

De case tussen Mircom en Telenet draaide het om het ter beschikking stellen van de gegevens van illegale downloaders van pornografische content, waarvan Mircom het intellectueel eigendom zegt te hebben. In de zaak werd door de ondernemingsrechtbank in Antwerpen een aantal juridische vragen bij het HvJ-EU gelegd.

Vragen ondernemingsrechtbank

De ondernemingsrechtbank wilde onder meer weten of vanwege de p2p-technologie de eindgebruikers daadwerkelijk materiaal met copyright hadden binnengehaald, of Mircom wel schade op de eindgebruikers op de downloaders kon verhalen omdat het bedrijf niet de daadwerkelijke exploitatierechten heeft, maar alleen de claims afhandelt. Als derde en laatste vraag vroeg de ondernemingsrechtbank in Antwerpen zich af of de manier waarop de gegevens van de downloaders waren verzameld wel deugde.

Advies HvJ-EU

In het juridische advies komt de hoogste rechtsinstantie in de Europese Unie nu tot de conclusie dat internetaanbieders onder voorwaarden inderdaad kunnen worden gedwongen de persoonlijke gegevens, zoals namen, e-mailadressen en postadressen, van illegale downloaders in zaken rondom intellectueel eigendom af te staan.

Deze overdracht is daarbij wel aan voorwaarden verbonden. De overdracht van deze gegevens kan alleen plaatsvinden zolang deze rechtsgeldig is, proportioneel is en niet tot misbruik leidt. Bovendien moet het gedwongen afstaan van dit soort gegevens zijn vastgelegd in de nationale wetgeving.

Nu het HvJ-EU zijn adviezen heeft gegeven, gaat de rechtszaak tussen het Cypriotische Mircom en ISP Telenet weer terug naar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen.