Veel Nederlandse werkgevers overschatten vaak dat thuiswerken meer productiviteit oplevert. HR-werknemers denken daar juist weer anders over. Dit stelt Personio in een recent Europees onderzoek naar de productiviteit van HR-personeel tijdens de Covid-19 thuiswerkperiode.

In het onderzoek geeft meer dan 60 procent van werkgevers aan dat hun HR-werknemers productiever waren toen zij tijdens de recente pandemie thuiswerkten. De ondervraagde HR-medewerkers dachten hier zelf echter geheel anders over. In hetzelfde onderzoek geeft 42 procent van de respondenten aan juist minder productief te zijn geweest.

Vooral directieleden geven aan minder productief te zijn geweest thuis dan op kantoor. Wel geeft bijna de helft van de medewerkers aan in de thuiswerkperiode even productief te zijn geweest op kantoor of juist iets productiever.

Verschil in redenen

Niet alleen bestaat er een verschil van mening tussen werkgevers en HR-werknemers over productiviteit, maar ook over de reden waarom deze productiviteit is afgenomen. Werkgevers denken daarbij aan meer externe factoren. Denk daarbij aan vermoeidheid door te veel online vergaderingen, meer afleiding tijdens het werken en het moeten regelen van kinderopvang en thuisscholing tijdens het werk.

De HR-werknemers leggen de oorzaak van de afnemende productiviteit juist echter bij oorzaken die rechtstreeks samenhangen met het werk. Denk daarbij onder meer aan minder motivatie en discipline, vermoeidheid door te veel online vergaderen en minder efficiënte communicatie tussen collega’s onderling.

Veel te veel tools

Verder wordt ook het moeten werken met een grote hoeveelheid tools en applicaties als een belangrijke oorzaak gezien voor de afnemende productiviteit. HR-werknemers van Nederlandse bedrijven werken, zo stelt het onderzoek, gemiddeld met 7 verschillende HR-tools. Uitschieters tot 9 verschillende tools zijn mogelijk. Ongeveer 45 procent van de HR-medewerkers geeft aan dat zij moeten werken met te veel digitale tools. Maar liefst 40 procent van deze medewerkers denkt dat het werken met meerdere tools tegelijk, de productiviteit binnen de organisatie negatief beïnvloedt.

Leermomenten

Volgens Personio doen bedrijven er goed aan hieruit lering te trekken. HR-managers moeten beseffen dat de productiviteit van medewerkers door te veel thuiswerken achteruitloopt en dit gevolgen kan hebben voor het hele bedrijf. Bijvoorbeeld dat HR-talent een andere werkgever opzoekt die hen meer op kantoor en dus productiever laat werken.

Bovendien moeten zij het aantal gebruikte HR-tools gaan beperken. Technologie helpt bij efficiënter werken, maar een grote hoeveelheid heeft blijkbaar ook gevolgen voor de productiviteit. Zij moeten hun digitale oplossingen gaan stroomlijnen voor het voorkomen van een lappendeken aan tooling en een gefragmenteerde aanpak. Op deze manier kunnen zij dan de productiviteit van medewerkers en efficiëntie van het werk helpen stimuleren, geeft Personio aan.